Как да отстраня проблеми с моята еспресо машина Philips


По-долу ще откриете списък с най-често задаваните въпроси. Всички решения и видеоклипове за поддръжка са приложими за пълната гама на напълно автоматични машини за еспресо Philips, като Philips 5000 LatteGo, серия Philips 5000, серия Philips 4000, серия Philips 3000, серия Philips 2100 и серия Philips 2000.

Моля, изберете типа проблем, за да откриете вашите решения

LatteGo

LatteGo

Milk foam

Млечна пяна

Brew group

Група за приготвяне

Noise

Шум

Alarm light/message

Предупр. светлина/съобщение

No/few drops of coffee

Няма/няколко капки кафе

Coffee quality

Качество на кафето

Leaking

Изтичане

Grinding

Смилане

On/Off

Вкл./изкл.

Contact us for other issues

Не откривате решение? Моля, свържете с нас

LatteGo

Някои често задавани въпроси относно нашата система за мляко LatteGo

 1. Приставката за разпенване на мляко на Philips LatteGo тече от дъното
  Може да има две причини за това:

  1. Не сте сглобили правилно двете части на LatteGo
  Млякото може да потече през отвора на дъното на приставката за разпенване на мляко на вашата Philips LatteGo, когато не сте сглобили правилно двете части. Свържете двете части една с друга, докато не чуете **щракване**. Моля, имайте предвид, че за това може да е нужна сила.

  2. Не сте премахнали транспортиращата скоба на LatteGo.
  Когато разопаковате LatteGo, трябва да премахнете транспортиращата скоба преди използване на приставката ви за разпенване на мляко.

 2. Защо има малък отвор в контейнера за мляко на LatteGo?
  Малкият отвор на дъното позволява на млякото да изтича в цилиндричната камера за разпенване през канала, създаден от контейнера за мляко и уплътнението на рамката на LatteGo.

 3. Защо не се използва цялото мляко в контейнера за мляко?
  Нормално е да остане малко мляко в контейнера за мляко след употреба. Това е необходимо, за да се осигури идеален резултат при разпенване на мляко и за да се предотврати вкарването на въздух в края на процеса на разпенване.
  Ако количеството останало мляко в контейнера е по-голямо от обикновено, моля, проверете следното.

  1. Регулирахте ли количеството на млякото чрез функцията "memo"?
  Ако сте го направили, не можете да използвате показателите на рамката като справка, защото сте персонализирали количеството на млякото за напитката.

  2. Ако не сте регулирали количеството на млякото чрез функцията "memo".
  Има повече мляко в контейнера за мляко след разпенване, защото сте напълнили контейнера над нужното ниво за напитката. Уверете се, че сте напълнили контейнера до нужното ниво за една или две чаши капучино или лате макиато.

 4. На кои машини мога да използвам LatteGo?
  LatteGo може да се използва на машините, с които се продава. Не може да се заменя с други системи за разпенване на мляко.

LatteGo

Машината ми не прави хубава млечна пяна

Не мога да извадя блока за приготвяне

Не мога да поставя блока за приготвяне

На дисплея се извежда код за грешка със сервизен ключ

Съобщението "празен контейнер" не изчезва

Индикаторът за декалциране не угасва след декалциране

Не разбирам значението на светлинните сигнали на моята машина

Отделени са само няколко капки кафе

Не се отделят кафе или вода

Не мога да поставя блока за приготвяне

Машината за еспресо Philips Saeco не може да постави блока за приготвяне

Ако не можете да поставите блока за приготвяне, машината и блокът за приготвяне не са в неутрално положение. 

Следвайте стъпките по-долу и гледайте видеоклипа за поддръжка*, който показва по-подробни инструкции.

 

1. Поставете обратно контейнера за мелене на кафе, тавата за отцеждане и затворете сервизната вратичка. Оставете блока за приготвяне навън. 

2. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да изключите машината. Изчакайте, докато се изключи напълно и вече не чувате никакви звуци.

3. Поставете главния превключвател отзад на изключено положение (0). Ако няма главен превключвател, извадете щепсела от контакта. 

4. Поставете главния превключвател отзад на включено положение (-). Ако няма главен превключвател, включете щепсела в контакта.

5. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите отново машината. Изчакайте, докато се включи напълно и вече не чувате никакви звуци. 

6. Поставете блока за приготвяне в неутрално положение, както е показано във видеоклипа за поддръжка. В противен случай не може да бъде поставен. 

7. Извадете контейнера за мелене на кафе и тавата за отцеждане, отворете сервизната вратичка и плъзнете блока за приготвяне обратно върху улея. Не натискайте бутона "push", докато поставяте блока за приготвяне.

8. Поставете обратно контейнера за мелене на кафе, тавата за отцеждане и затворете сервизната вратичка.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите модели.

I cannot remove the brew group

Philips 2200 Series

I cannot remove the brew group

Philips 2200 Series LatteGo

I cannot remove the brew group

Philips 3200 Series

I cannot remove the brew group

Philips 3200 Series LatteGo

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Не мога да извадя блока за приготвяне

Ако не можете да свалите блока за приготвяне, машината не е в неутрална позиция. Следвайте стъпките по-долу и гледайте видеоклипа за поддръжка*, който показва по-подробни инструкции.

 

1. Поставете обратно контейнера за мелене на кафе, тавата за отцеждане и затворете сервизната вратичка.

2. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да изключите машината. Изчакайте, докато се изключи напълно и вече не чувате никакви звуци.

3. Поставете главния превключвател отзад на изключено положение (0). Ако няма главен превключвател, извадете щепсела от контакта. 

4. Поставете главния превключвател отзад на включено положение (-). Ако няма главен превключвател, включете щепсела в контакта.

5. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите отново машината. Изчакайте, докато се изключи напълно и вече не чувате никакви звуци. Забележка: Не предприемайте никакви действия като отваряне на сервизната вратичка, изваждане на тавата за отцеждане или контейнера за мелене на кафе, преди машината да е готова за използване. 

6. Извадете контейнера за мелене на кафе и тавата за отцеждане и отворете сервизната вратичка. 

7. Опитайте се отново да извадите блока за приготвяне. Натиснете ръчката настрани, задръжте я и издърпайте блока за приготвяне към вас.

 

Никога не изваждайте блока за приготвяне по време на декалциране. Винаги завършете процеса на декалциране преди това.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите модели.

Машината за еспресо Philips Saeco не може да постави блока за приготвяне
I cannot remove the brew group

Philips 2200 Series

I cannot remove the brew group

Philips 2200 Series LatteGo

I cannot remove the brew group

Philips 3200 Series

I cannot remove the brew group

Philips 3200 Series LatteGo

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Защо каната за мляко не разпенва млякото?

Ако каната за мляко не разпенва млякото, може да има различни причини и решения.

1. Частите на каната за мляко са замърсени.

 • Разглобете всички части и ги почистете с топла вода/течен миялен препарат.


2. Улеят за дозиране на каната за мляко не е докрай изваден.
• Проверете дали е напълно изваден.

3. Тръбата за мляко не е правилно свързана към елемента за разпенване.
• Свържете правилно тръбата за мляко към елемента за разпенване.

4. Не използвате правилния вид мляко.

 • Полуобезмасленото или пълномасленото кравешко мляко, соевото мляко и млякото без лактоза са тествани и е доказано, че осигуряват добра пяна.

Как се почиства каната за мляко

Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Машината издава силен шум

Нормално е да има звуци, когато използвате своята машина за еспресо. Ако чувате необичайни звуци, вижте тук какво би могло да причинява това и как лесно да решите този проблем.

Причината за силен шум по време на смилане може да бъде:


1. Запушена фуния за кафе.
Отпушването на фунията за кафе може да реши проблема. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за почистване.


2. Настройката за смилане е зададена на най-фино смилане.
Регулирайте настройката за смилане на по-грубо смилане. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за първа употреба и персонализиране на настройките.


Причината за силен шум по време на изплакване или приготвяне може да бъде:


1. Има зърна/частици захванати под водния резервоар и се засмуква въздух
Извадете водния резервоар и отстранете всички зърна/частици, разположени в зоната на отделението на водния резервоар. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* относно начина на почистване.

2. Блокът за приготвяне е запушен с мръсотия или не е добре смазан
Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. Смажете го, ако е необходимо. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за инструкции за почистване и как да поставите и извадите блока за приготвяне.

3. Машината трябва да бъде декалцирана.
Ако не сте декалцирали машината известно време или сте го отлагали няколко пъти, сега е време да декалцирате машината. Декалцирайте машината само с препарата за декалциране на Philips/Saeco. На страницата за декалциране можете да намерите правилните инструкции за вашата машина.

4. Когато използвате филтъра AquaClean/Brita

Филтърът не е бил подготвен правилно преди монтиране или може да е запушен.

Изключете машината. Извадете филтъра и опитайте отново да направите кафе. Ако това свърши работа, уверете се, че филтърът е правилно подготвен, преди да го поставите обратно. Вижте видеоклипа относно подготовка на филтъра AquaClean. Поставете обратно подготвения филтър и пригответе кафе. Ако това не свърши работа, филтърът може да е запушен и трябва да бъде сменен.

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите модели.

Подготовка на филтъра AquaClean

Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

На дисплея се извежда код за грешка със сервизен ключ 1, 3, 4, 5, 14 или 19

При извеждане на код за грешка със сервизен ключ 1, 3, 4, 5, 14 или 19 машината не може да се използва повече. 

Видеоклиповете за поддръжка* ви дават насоки за решаване на проблема. При появата на друг код за грешка ви съветваме да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за помощ.

Код за грешка със сервизен ключ 1

Указва, че фунията за кафе е запушена със смляно кафе. 

Отпушването на фунията за кафе може да реши проблема. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка.   

 

1. Изключете машината. 

2. Свалете блока за приготвяне.

3. Вкарайте дръжка на лъжица във фунията за кафе и я отпушете. 

4. Поставете обратно блока за приготвяне.

5. Включете отново машината.

6. Сменете настройката за смилане на по-едро смилане.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите в заглавието модели.

Прочетете повечеПрочетете по-малко

Код за грешка със сервизен ключ 3/4

Блокът за приготвяне е запушен, не е правилно смазан или не е заключен в правилна позиция.

Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за решаване на проблема.

 

1. Изключете машината.

2. Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. 

3. Смажете блока за приготвяне, както е показано във видеоклипа за поддръжка.

4. Поставете обратно блока за приготвяне и се уверете, че е заключен в позиция. Ще чуете леко щракване, когато е правилно поставен и заключен. 

5. Включете отново машината.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите в заглавието модели.

Прочетете повечеПрочетете по-малко

Код за грешка със сервизен ключ 5

Тъй като може да има различни причини, едно от следните решения може да ви свърши работа. Видеоклипът за поддръжка* показва по-подробни инструкции.

 

1. Във водната верига има въздух или зърна кафе са захванати под водния резервоар.
Изключете машината. Извадете водата и проверете дали отделението на водния резервоар е чисто и няма зърна кафе/частици от зърна. След това включете отново машината. Опитайте се да източите 2-3 чаши гореща вода.

2. Когато използвате филтъра AquaClean/Brita
Филтърът не е бил подготвен правилно, преди монтиране, или е запушен.

Изключете машината. Извадете филтъра и опитайте отново да направите кафе. Ако това свърши работа, уверете се, че водният филтър е правилно подготвен, преди да го поставите обратно. Поставете обратно подготвения филтър. Ако това не свърши работа, филтърът може да е запушен и трябва да бъде сменен.

3. Блокът за приготвяне е запушен
Изключете машината. Извадете блока за приготвяне, изплакнете го под течаща вода и го смажете, ако е необходимо. Поставете обратно блока за приготвяне и включете отново машината.

4. Частици варовик запушват системата на веригата.
Изключете машината за няколко часа. Включете отново машината. Ако кодът за грешка е изчезнал, декалцирайте машината. За декалциране използвайте само продукт за декалциране на Philips/Saeco. В раздела за декалциране ще намерите правилните инструкции за вашата машина.

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите модели.

Прочетете повечеПрочетете по-малко

Код за грешка със сервизен ключ 14

Машината е прегряла. Изключете машината за 60 минути.
 

Код за грешка със сервизен ключ 19

 • Оставете машината да се аклиматизира от транспортната температура към стайната температура.
 • Изключете машината за 30 минути и я включете отново.

Видеоклип за поддръжка за кода за грешка 1

Отпушване на фунията за кафе на машината за еспресо Philips Saeco

Видеоклип за поддръжка за кода за грешка 3/4

Изплакване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco
Изплакване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Видеоклип за поддръжка за кода за грешка 5

Смазване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Съобщението "празен контейнер за мелене на кафе" не изчезва

Ако контейнерът за смляно кафе е изпразнен, докато машината е изключена, броячът за цикли на кафето не се анулира и съобщението "празен контейнер за мелене на кафе" не изчезва. Или машината извежда сигнала, въпреки че още не е пълна.

За да накарате съобщението да изчезне:
• Извадете контейнера за смляно кафе, докато машината е включена, изчакайте най-малко 5 секунди и след това го поставете отново.

Отпушване на фунията за кафе на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Индикаторът за декалциране не угасва след декалциране

Ако светлинният индикатор за декалциране все още свети, най-вероятно не сте изплакнали машината с достатъчно вода след приключване на цикъла на декалциране.
Изплакнете машината, като използвате друг пълен с вода резервоар.

Ако сте спрели процедурата за декалциране, като сте изключили машината и не знаете как да възобновите процеса, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за помощ.

еше ли полезна тази информация?

Да

Не

Не разбирам значението на светлинните сигнали на моята машина за еспресо

Светлинните индикатори на вашата машина за еспресо ви предоставят информация за това какво да правите, както и относно състоянието на вашата машина.

Ръководството за потребителя съдържа специална глава относно значението на светлинните индикатори. Използвайте функцията за търсене, за да намерите и изтеглите подходящото ръководство за потребителя за вашата машина за еспресо Philips или Saeco.

Забележка: Ако всички светлинни индикатори мигат едновременно, моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за помощ.

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Кафемашината приготвя воднисто кафе

Ако кафето ви е прекалено воднисто, може да има различни причини и решения. Открийте тук какво би могло да причинява това и как лесно да решите този проблем. 

 

1. По време на използване за първи път

Възможно е първите няколко чаши кафе да са воднисти, тъй като системата за адаптиране на Saeco все още се настройва. Пригответе още 5-7 чаши кафе.

 

2. Блокът за приготвяне е запушен с мръсотия или не е добре смазан

Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. Смажете го, ако е необходимо. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за инструкции за почистване и как да поставите и извадите блока за приготвяне. 

 

3. Дължината на кафето е регулирана чрез функцията MEMO

Регулирайте дължината на кафето с бутона за кафе. Натиснете и задръжте съответния бутон, докато на дисплея се изведе иконата "Memo". Вашата машина влиза във фаза на програмиране и започва да приготвя избраното кафе. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за първа употреба и за персонализиране на настройките.

 

4. Фунията за кафе е запушена със смляно кафе

Отпушването на фунията за кафе може да реши проблема. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за почистване.

 

5. Настройката за смилане е зададена на едро смилане 

Регулирайте настройката за смилане на по-фино смилане. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за първа употреба и персонализиране на настройките.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите в заглавието модели.

Как да почистя блока за приготвяне

Изплакване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Как да отпушите фунията за кафе

Отпушване на фунията за кафе на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Отделени са само няколко капки кафе

При отделяне само на няколко капки кафе е възможно да има различни причини и решения. Открийте тук каква може да е причината и как лесно да решите този проблем.

1. Блокът за приготвяне е запушен с мръсотия или не е добре смазан
Извадете блока за приготвяне, изплакнете го под течаща вода и го смажете, ако е необходимо. Следвайте видеоклиповете за поддръжка* за видеоклип за поддръжка* относно инструкции за почистване/смазване и как да поставите и извадите блока за приготвяне.

2. Улеят за кафе е запушен.
Опитайте се внимателно да отпушите отворите на улея за кафе с игла.

3. Когато използвате филтъра AquaClean/Brita

Филтърът не е бил подготвен правилно преди монтиране или може да е запушен.
Изключете машината. Извадете филтъра и опитайте отново да направите кафе. Ако това свърши работа, уверете се, че филтърът е правилно подготвен, преди да го поставите обратно, вижте видеоклипа относно подготовка на филтъра AquaClean. Поставете обратно подготвения филтър и направете кафе. Ако това не свърши работа филтърът може да е запушен и трябва да бъде сменен.

4. Машината трябва да бъде декалцирана.

Ако не сте декалцирали машината известно време или сте го отлагали няколко пъти, сега е време да декалцирате машината. Декалцирайте машината само с препарата за декалциране на Philips/Saeco. На страницата за декалциране можете да намерите правилните инструкции за вашата машина.

5. Отделяне на гореща вода.
Възможно е в системата да има въздух. Можете да го отстраните, като източите малко гореща вода от машината.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите модели.

Как се изплаква блокът за приготвяне

Изплакване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Как се смазва блокът за приготвяне

Смазване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Как да подготвя и да монтирам Saeco AquaClean

Смазване на блока за приготвяне на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Не се отделят кафе или вода

Тъй като може да има различни причини, едно от следните решения може да ви свърши работа. Видеоклипът за поддръжка* показва по-подробни инструкции.

1. По време на използване за първи път
Възможно е първите няколко чаши кафе да са воднисти, тъй като системата за адаптиране на Saeco все още се настройва. Пригответе още 5-7 чаши кафе.

2. Има зърна/частици захванати под водния резервоар и се засмуква въздух
Извадете водния резервоар и отстранете всички зърна/частици, разположени в зоната на отделението на водния резервоар. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* относно начина на почистване.

3. Блокът за приготвяне е запушен с мръсотия
Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. Смажете го, ако е необходимо. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка* за инструкции за почистване и как да поставите и извадите блока за приготвяне.

4. Когато използвате филтъра AquaClean/Brita.
Филтърът не е бил подготвен правилно преди монтиране или може да е запушен.
Извадете филтъра и опитайте отново да направите кафе. Ако това свърши работа, уверете се, че филтърът е правилно подготвен, преди да го поставите обратно. Вижте видеоклипа относно подготовка на филтъра AquaClean. Поставете обратно подготвения филтър и направете кафе. Ако това не свърши работа, филтърът може да е запушен и трябва да бъде сменен.

5. Във водната верига има въздух
Опитайте да източите 2-3 чаши гореща вода.

6. Машината трябва да бъде декалцирана.
Ако не сте декалцирали машината известно време или сте го отлагали няколко пъти, сега е време да декалцирате машината. Декалцирайте машината само с препарата за декалциране на Philips/Saeco. На страницата за декалциране можете да намерите правилните инструкции за вашата машина.

Видеоклип за поддръжка

Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco
Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco
Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Изглежда има теч от машината

Може да има различни причини за наличието на вода под машината като не е задължително това да показва техническа неизправност. Намерете повече информация по-долу и във видеоклипа за поддръжка*, който показва по-подробни инструкции.


Вода в тавата за отцеждане

Ако видите вода в тавата за отцеждане, не се притеснявайте – това е напълно нормално: 

Това е вода от циклите за автоматично изплакване, извършвани от машината по време на употреба, която попада директно в тавата за отцеждане. Това не е теч от машината.


Кафеникава вода/вода с частици кафе

Ако водата под машината е кафеникава или съдържа частици кафе, уверете се, че причината не е: 

препълнена тава за отцеждане, разливане, изваждане на тавата за отцеждане по време на използване или запушен блок за приготвяне/чекмедже за остатъци. За да предотвратите/решите проблема:

– Изпразнете тавата за отцеждане, когато на капака на тавата за отцеждане изскочи "индикатора за пълна тава за отцеждане"

– Преди да започнете да декалцирате машината, уверете се, че тавата за отцеждане е празна

– Машината е поставена върху хоризонтална повърхност

– Извадете блока за приготвяне и чекмеджето за остатъци от кафе и ги изплакнете под течаща вода.

 

Чиста вода под машината

Ако водният резервоар е поставен в предната част на машината, водният резервоар може да не е напълно поставен. Уверете се, че сте го напъхали докрай назад. 

Ако това не реши проблема, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във вашата страна. Възможно е да има теч.
Ако виждате бистра вода отдолу, отзад или отстрани на машината:

Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във вашата страна. Възможно е да има теч.

 

Зад фунията за кафе изтича кафе/вода. 

Ако разполагате с подвижна фуния за кафе, уверете се, че е поставена в правилното положение. Натиснете фунията за кафе още малко към машината, това може да ви помогне да решите проблема. 

Ако фунията за кафе на вашата машина не е подвижна, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във вашата страна. Възможно е да има теч.

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите в текста модели.

Машината за еспресо Philips Saeco не може да постави блока за приготвян

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Машината не смила зърната кафе

Фунията за кафе е запушена със смляно кафе. Отпушването на фунията за кафе може да реши проблема. Следвайте стъпките във видеоклипа за поддръжка*.

 

1. Изключете машината. 

2. Свалете блока за приготвяне.

3. Вкарайте дръжка на лъжица във фунията за кафе и я отпушете. 

4. Поставете обратно блока за приготвяне.

5. Включете отново машината.

6. Сменете настройката за смилане на по-едро смилане.

 

*Видеоклипът за поддръжка се отнася до всички напълно автоматични машини за еспресо, а не само за споменатите в заглавието модели.

Видеоклип за поддръжка

Отпушване на фунията за кафе на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

Машината не се включва

Ако вашата машина за еспресо не се включва, когато натиснете бутона на захранването, може да има различни причини и решения .

1. Проверете захранващия кабел и бутона отзад

 • Уверете се, че електрическият кабел е правилно свързан. Натиснете здраво захранващия кабел в кафемашината и електрическия контакт.
 • Проверете дали бутонът за захранване на задната страна на кафемашината е включен.


2. Включете в друг захранващ контакт
• Проверете дали няма свързани прекалено много уреди към захранващия блок. Опитайте се да свържете машината към друг захранващ контакт

Използване за първи път

Почистване на каната за мляко на машината за еспресо Philips Saeco

Беше ли полезна тази информация?

Да

Не

You are about to visit a Philips global content page

Continue
**No matching rule found. Please select another answer

Намерете ръководство за потребителя

За да намерите по-подробна информация, напишете името или номера на продукта на вашата машина за еспресо

Как можем да ви помогнем?

Принадлежности

Нашите водни филтри, препарати за декалциране и продукти за поддръжка ви помагат да правите страхотно на вкус кафе и да поддържате своята машина във форма.

Отстраняване на неизправности

Решете някои от често срещаните проблеми, които биха могли да възникнат периодично с вашата машина за еспресо Saeco.

Регистриране на вашата машина

Регистрирайте кафемашината си днес и бъдете сред първите, научили за най-новите ни продукти и специални оферти.

Почистване на варовик

Открийте всичко за декалцирането, за да удължите живота на вашата кафемашината и си гарантирайте винаги кафе с най-добър вкус.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.