Бележка за поверителност на

Бележка за поверителност на Philips  

Бележка за поверителност на Philips

Последно актуализирана на [6 August 2020]
Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands или нейните филиали или дъщерни дружества  ("Philips", "наш", "ние" или "нас") желае да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и разкриваме лични данни. Тази бележка за поверителност е предназначена да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, включително какви лични данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях и как ги защитаваме, както и какви са индивидуалните Ви права.
account data

Кои лични данни събираме и с каква цел?

Third parties

Споделяне на вашите лични данни с други лица  

Protect Personal Data

Как защитаваме Вашите лични данни?

Choices and Rights

Вашите права и изборите на Ваше разположение  

Special info for parents

Специална информация за родители

Contact

Как да се свържете с нас?

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.