Как да почистите от варовик
вашата ютия с парогенератор Philips

С времето вашият парен генератор ще започне да натрупва варовик – това се случва във всички електрически уреди, които използват вода. Колкото по-твърда е водата във вашата област, толкова по-бързо замърсяванията от варовика се оформят и втвърдяват, ако не се почистват. Без редовно премахване на накип ще откриете, че варовикът се изтласква през парогенератора под формата на бели/кафяви петна, а изходната пара не е оптимална. Задължително почиствайте накипа като част от навиците си за гладене, за да постигнете максимална ефективност на ютията с парогенератор.

Касета PerfectCare Pure

Парни генератори PerfectCare

Функция Smart Calc Clean

Centrales vapeur Smart Calc-Clean

Почистване с изплакване

Парни генератори с Easy Rinsing

Касета PerfectCare Pure

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips PerfectCare Pure чрез подмяна на касета PureSteam (GC024)

Касетни ютии PureSteam
Касетни ютии PureSteam
Касетни ютии PureSteam
Касетни ютии PureSteam

1. Звуково и светлинно напомняне за смяна на касетата ANTI-CALC

Икона за упътване

Сменете касетата ANTI-CALC, щом индикаторът за почистване на накип светне и уредът издаде звуков сигнал.

Икона за упътване

Функцията за пара се изключва автоматично, ако касетата ANTI-CALC не е сменена.

2. Смяна на касетата ANTI-CALC

Икона за упътване

Премахнете ютията от платформата за ютия и отворете отделението за касетата ANTI-CALC.

Икона за упътване

Извадете гумената капачка от дъното на касетата ANTI-CALC.
 

Икона за упътване

Натиснете надолу касетата ANTI-CALC в отделението, докато се заключи на място, и затворете капака.

Бележки:
 

 • Ако не желаете да заменяте касетата Anti-Calc, трябва да използвате деминерализирана вода или пречистена от IronCare вода.
 • В такъв случай трябва да оставите изхабената касета в отделението.

Функция Easy De-Calc Plus

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips PerfectCare Elite с функция Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

За да избегнете риск от изгаряне, се уверете, че уредът е бил изключен за най-малко 2 часа и е напълно изстинал.

 

Видеоклип за функцията Easy De-Calc

Почистване на варовик – погрижете се за вашия продукт

Easy De-Calc

Много важно: Направете процедурата за почистване на варовик веднага щом индикаторът EASY DE-CALC започне да мига и да издава звук постоянно.

Easy De-Calc

Ако уредът е бил в употреба и е горещ, го оставете да изстине напълно (минимум 2 часа), преди да продължите.

Easy De-Calc

Изключете щепсела от контакта.

Easy De-Calc

Дръжте контейнер (с капацитет от поне 250 мл) под копчето EASY DE-CALC и завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Easy De-Calc

Премахнете копчето EASY DE-CALC и оставете водата и варовиковите частици да се изтекат в контейнера. Когато се изпразни, затегнете копчето, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.

Функция Easy De-Calc

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips с функция Easy De-Calc

Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc

За да избегнете риск от изгаряне, се уверете, че уредът е бил изключен за най-малко 2 часа и е напълно изстинал.

 

Видеоклип за функцията Easy De-Calc

1.Светлинно напомняне за почистване на варовик

Easy De-Calc

Почистете от варовик веднага щом светлинният индикатор EASY DE-CALC започне да мига.

Редовното изпълняване на процедурата за почистване на варовик подпомага удължаването на живота на уреда ви и оптимизира гладенето.

2. Инструкции


Проверете дали парният генератор е охладен, преди да започнете почистването.

Easy De-Calc

Поставете парния генератор на ръба на маса или мивка и задръжте чаша под тапичката EASY DE-CALC.

Easy De-Calc

Премахнете тапичката EASY DE-CALC и оставете водата с варовиковите частици да изтекат в чашата.
 

Easy De-Calc

Когато вече не тече вода, поставете пак тапичката EASY DE-CALC и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го затегнете.

Как да направите дълбоко почистване на вашата ютия с парен генератор

 

Щракнете върху видеоклипа, за да видите колко е лесно, и следвайте стъпките по-долу.

 

Изпълнявайте дълбокото почистване веднъж месечно, за да удължите живота на парния си генератор!

 

 • Наклонете основата, отстранете тапичката Easy De-Calc и налейте 500 мл вода
 • Завийте тапичката обратно на мястото й, включете парния си генератор и изчакайте 5 минути
 • Натиснете и задръжте спусъка за пара, докато гладите парче плат напред-назад
 • Продължавайте, докато водният резервоар се изпразни и варовиковите частици се измият
 • Изпразнете водата от easy-de calc, когато ютията ви се охлади
  Изпълнявайте дълбокото почистване веднъж месечно, за да удължите живота на парния си генератор!

Видеоклип с инструкции за почистване на парен генератор

Функция Smart Calc-Clean

Декалциране на PerfectCare Performer с функцията Smart Calc Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren

Уверете се, че винаги разполагате с контейнер за декалциране, когато изпълнявате процеса за декалциране, за повече удобство.

PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Звуково и светлинно напомняне за декалциране

 

С новата функция Smart Calc Clean ще ви бъде напомняно да извършите декалциране на вашия уред, когато е нужно.

Pictogram gebruikershandleiding

Извършете декалциране, след като лампата за декалциране светне и уредът издаде звуков сигнал.

Pictogram gebruikershandleiding

Функцията за пара ще се изключи автоматично, ако декалцирането не е завършено.

Pictogram gebruikershandleiding

С предоставения контейнер Calc Clean вие лесно можете да извършите декалциране и да получите чиста пара.

2. Извършване на декалциране

 
 • Не оставяйте уреда без наблюдение по време на процеса.
 • Гореща вода и пара ще излезе от гладещата повърхност.
 • Не прекъсвайте процеса по декалциране (~2 мин).

Pictogram gebruikershandleiding

Напълнете резервоара наполовина и включете уреда.

Pictogram gebruikershandleiding

Поставете ютията на контейнера Calc Clean върху равна, стабилна повърхност

Pictogram gebruikershandleiding

Натиснете и задръжте бутона Calc Clean за 2 секунди, докато не чуете кратки звукови сигнали.

Pictogram gebruikershandleiding

Изчакайте около 2 минути. Ще чуете кратки звукови сигнали.

Pictogram gebruikershandleiding

Когато процесът на декалциране приключи, ютията ще спре да издава звукови сигнали.

Функция Smart Calc-Clean

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips PerfectCare Viva с функция Smart Calc-Clean

Парни генератори Smart Calc Clean
Парни генератори Smart Calc Clean
Парни генератори Smart Calc Clean

Уверете се, че винаги разполагате с контейнер за декалциране, когато изпълнявате процеса за декалциране, за повече удобство.

Парен генератор SpeedCare

1.Звуково и светлинно напомняне за почистване на варовик

 

С новата функция Smart Calc Clean ще ви бъде напомняно да извършите почистването на варовик, когато е нужно.

Икона за упътване

Извършете декалциране, след като лампата за декалциране светне и уредът издаде звуков сигнал.
 

Икона за упътване

Функцията за пара ще се изключи автоматично, ако почистването на варовик не е завършено.

Икона за упътване

С предоставения контейнер Calc Clean вие лесно можете да почистите вашата ютия от варовик и да получите чиста пара.

2. Инструкции

 
 • Не оставяйте уреда без наблюдение по време на процеса.
 • Гореща вода и пара ще излезе от гладещата повърхност.
 • Не прекъсвайте процеса по почистване (~2 мин).

Икона за упътване

Напълнете резервоара наполовина и включете уреда.

Икона за упътване

Поставете ютията на контейнера Calc Clean върху равна, стабилна повърхност.

Икона за упътване

Натиснете и задръжте бутона "Calc Clean" за 2 секунди, докато не чуете кратки звукови сигнали.

Икона за упътване

Изчакайте около 2 минути. Ще чуете кратки звукови сигнали.

Икона за упътване

Когато процесът приключи, ютията ще спре да издава звукови сигнали.

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips SpeedCare с функция Smart Calc-Clean

Парни генератори Smart Calc Clean
Парни генератори Smart Calc Clean
Парни генератори Smart Calc Clean
Парни генератори Smart Calc Clean

Важно: Изчакайте 5 минути, преди да изпразните съдържанието от контейнера, тъй като то става горещо по време на процеса Calc-Clean. 


Щракнете върху видеоклипа, за да видите колко е лесно!

Парен генератор SpeedCare

1.Звуково и светлинно напомняне за почистване на варовик

 

С новата функция Smart Calc Clean ще ви бъде напомняно да извършите почистването на варовик, когато е нужно

Икона за упътване

Извършете декалциране, след като лампата за декалциране светне и уредът издаде звуков сигнал.

Икона за упътване

Функцията за пара ще се изключи автоматично, ако почистването на варовик не е завършено.

Икона за упътване

С предоставения контейнер Calc Clean вие лесно можете да почистите вашата ютия от варовик и да получите чиста пара.

2. Инструкции

 
 • Не оставяйте уреда без наблюдение по време на процеса.
 • Гореща вода и пара ще излезе от гладещата повърхност.
 • Не прекъсвайте процеса по почистване (~2 мин).

Икона за упътване

Напълнете резервоара наполовина и включете уреда.

Икона за упътване

Завъртете копчето за температура на "CALC CLEAN".
 

Икона за упътване

Поставете ютията на контейнера Calc Clean върху равна, стабилна повърхност.

Икона за упътване

Натиснете и задръжте бутона "CALC CLEAN" за 2 секунди, докато не чуете кратки звукови сигнали.

Икона за упътване

Изчакайте около 2 минути. Ще чуете кратки звукови сигнали.

Икона за упътване

Когато процесът на декалциране приключи, ютията ще спре да издава звукови сигнали.

Почистване на варовик на ютии с парогенератор Philips FastCare с функция Smart Calc-Clean

Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare

Важно: Изчакайте 5 минути, преди да изпразните съдържанието от контейнера, тъй като то става горещо по време на процеса Calc-Clean. 


Щракнете върху видеоклипа, за да видите колко е лесно!

Парен генератор SpeedCare

Функция Calc-Clean


Звуково и светлинно напомняне за почистване на варовик

 

 • След 1 до 3 месеца употреба индикаторът Calc Clean започва да мига и уредът започва да издава звуков сигнал, за да индикира, че трябва да се извърши процесът Calc Clean.
 • Можете да продължите да гладите на пара още 1 час след започването на мигането на индикатора Calc Clean и звуковите сигнали на уреда. След 1 час функцията за пара се изключва автоматично. Трябва да изпълните процеса Calc Clean, преди да можете да продължите гладенето на пара.
 • Не оставяйте уреда без наблюдение по време на процеса Calc Clean.
 • Внимание: Не прекъсвайте процеса с вдигане на ютията от контейнера Clac Clean,тъй като гореща вода и пара ще излезе от гладещата повърхност.

Икона за упътване

Извършете процедурата за почистване на варовик веднага след като индикаторът Calc-Clean започне да мига и уредът издава продължителни звукови сигнали. *

Икона за упътване

Напълнете водния резервоар наполовина.


 

Икона за упътване

Уверете се, че устройството е включено в захранването.

Икона за упътване

Включете уреда.

Икона за упътване

Завъртете копчето за температура на CALC CLEAN.
 

Икона за упътване

Поставете контейнера Calc-Clean върху дъската за гладене или на всяка друга равна, стабилна повърхност.

Икона за упътване

Поставете ютията в режим на изчакване върху контейнера Calc Clean. **
 

Икона за упътване

Натиснете и задръжте бутона "Calc Clean" за 2 секунди, докато не чуете кратки звукови сигнали.
 

Икона за упътване

Изчакайте приблизително 2 минути уредът да извърши процеса.

Икона за упътване

Когато процесът на почистване на варовик приключи, ютията ще спре да издава звукови сигнали.
 

Икона за упътване

Избършете ютията с парче плат и сложете ютията обратно на базовата станция.

Икона за упътване

Изчакайте приблизително 5 минути контейнерът да се охлади, излейте събраните варовикови частици и гореща вода в мивката.

По време на процеса Calc Clean гореща вода и пара ще излезе от гладещата повърхност и чувате кратки звукови сигнали.

 

* Използвайте контейнера Calc Clean, за да събирате мръсна вода.

** Абсолютно безопасно е да оставите ютията на този контейнер по време на целия процес.

Почистване с изплакване

Почистване с изплакване на ютии с парогенератори Philips

Easy Rinsing
Easy Rinsing
Easy Rinsing
Easy Rinsing

Важно: никога не премахвайте капачето за промиване на Calc-Clean, докато парният генератор е горещ.

Видеоклип за декалциране на парен генератор

Инструкции

 

Уверете се, че ютията ви е изстинала, преди да извършите процеса.

Икона за упътване

Отстранете подвижния воден резервоар, хванете парния генератор с две ръце и разтръскайте добре
 

Икона за упътване

Обърнете генератора настрани, така че капачката за изплакване на Calc-clean да е насочена нагоре – отстранете капачката.

Икона за упътване

Изпразнете водата от парния генератор в мивката


Икона за упътване

Напълнете уреда с прясна вода, разтръскайте отново и изпразнете (за най-добри резултати повторете още два пъти)

Икона за упътване

Завийте здраво капачката за изплакване Calc Clean обратно върху парния генератор

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.