Как да почистите от варовик
вашия уред за гладене с пара Philips

С времето вашият уред за гладене с пара ще започне да натрупва варовик – това се случва с всички електрически уреди, които използват вода. Колкото по-твърда е водата във вашата област, толкова по-бързо замърсяванията от варовик се оформят и втвърдяват, ако не се почистват. Без редовно почистване ще откриете, че варовикът се изтласква през гладещата повърхност под формата на бели/кафяви частици, а изходната пара на ютията ви не е оптимална. Задължително почиствайте редовно вашия уред за гладене с пара, за да осигурите неговата максимална ефеиктивност.

Почистване с изплакване

Normal Rinse

Автоматично почистване

Auto Clean

Автоматично почистване на варовик

Auto De-Calc

Почистване с изплакване

Почистване с изплакване на уреди за гладене с пара Philips

Normal Rinse
Normal Rinse

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме да се изпълнява всеки месец. 

Видеоклип за Normal Rinse

Инструкции

Normal Rinse

Изключете уреда и го оставете да се охлади за поне 1 час.

Normal Rinse

Когато уредът е изстинал, разглобете стойката и маркуча за пара.

Normal Rinse

Преместете устройството в мивката. Изсипете цялото количество вода от резервоара за вода и от котела.

Normal Rinse

Напълнете резервоара с чиста вода и го поставете обратно. Изчакайте 10 секунди, докато водата достигне котела. Разклатете устройството и изсипете водата. Повторете няколко пъти за ефективно почистване на котлен камък.

Функция Easy Rinse

Почистване на уреди за гладене с пара Philips с функцията Easy Rinse

Easy Rinse
Easy Rinse
Easy Rinse
Easy Rinse

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме да се изпълнява всеки месец.

Видеоклип за Easy Rinse

Инструкции

Easy Rinse

Изключете уреда и го оставете да се охлади за поне 1 час.

Easy Rinse

Преди да започнете почистването на котлен камък, се уверете, че нивото на водата в резервоара за вода е над минималното ниво.

Easy Rinse

Завъртете копчето за Easy Rinse в обратна на часовниковата стрелка посока, за да отключите, и бавно го извадете навън. Това ще освободи водата от котела.

Внимание: Водата от отвора за Easy Rinse може да е гореща след използване на пара. Оставете уреда да се охлади за поне 1 час.

Easy Rinse

След като водата е отцедена, натиснете копчето за Easy Rinse и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите.

Автоматично почистване

Почистване на уреди за гладене с пара Philips с функция за автоматично почистване

Компактен

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме декалцирането да се изпълнява през две седмици.
 

Напълнете водния резервоар с вода. Натиснете и задръжте бутона за Auto Clean, за да активирате процеса. Никога не потапяйте главата на устройството за пара във вода.

Видеоклип за Auto Clean

Инструкции

Auto Clean

Напълнете водния резервоар до максималното ниво. Дръжте главата на устройството за гладене на пара над мивката и включете устройството.

 

Внимание: Никога не потапяйте главата на устройството за пара във вода

Auto Clean

Натиснете и задръжте бутона за Auto Clean за 1 секунда. Ще светне жълтият индикатор и почистващият процес ще започне.

Auto Clean

Светлината ще покаже, когато процесът е завършил. Сега можете да изключите уреда. Избършете от всякакви останали водни и варовикови частици с кърпа.

Автоматично почистване на варовик

Не е необходимо почистването от варовик на уреди за гладене с пара, които разполагат с функция за автоматично почистване на варовик

Auto De-Calc
Auto De-Calc

Как работи Auto De-Calc с технологията PureSteam?


С нашата новаторска технология PureSteam нагревателят автоматично декалцира, докато генерира пара. Това предотвратява натрупване на котлен камък. Толкова е ефективна, че запазва парата силна с години* и няма нужда да се притеснявате за това.

Картинката е само с илюстрационни цели.

 

*Тествано според протоколите на IEC с твърда вода за 500 часа, за да симулира 10 години употреба. 

Auto De-Calc

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.