1

  Смяна на филтри за пречиствател за въздух

  Пречистватели на въздух

  Пречистватели на въздух

  Новите и чисти филтри отнемат нежеланите частици от въздуха и оптимизират въздушния поток, но тъй като устройството ви работи, за да пречисти въздуха от замърсители, филтърът може да се запуши с течение на времето – устройството ви няма да работи ефективно. Когато това се случи, е време да смените филтъра.

  Филтрите на Philips са проектирани така, че да ви осигуряват максимална скорост на подаване на чист въздух (CADR) от нашите пречистватели на въздух, те са най-добрите филтри за нашите устройства. Нашите филтри имат уникална конструкция, направена от устойчиви на хлъзгане, ултразвуково свързани и антибактериални полипропиленови влакна. Филтърните структури са устойчиви на запушване и също така спират събираните частици да избягат обратно във въздуха.
   

  Трябва да сте нащрек за копията, защото въпреки че те имитират нашите филтри по форма, не могат да копират производителността.

  филтър за пречиствател на въздух
  Филтър HEPA

  Изберете пречиствател на въздух

  Пречиствател на въздух series 1000

  Вие можете да намерите името на продукта отзад на вашия пречиствател

   

  Много е лесно да намерите името на вашия пречиствател на въздух на Philips. Просто погледнете задната част на пречиствателя на въздух на Philips. Името на продукта е написано там, като пречиствател на въздух Series 1000 на Philips и т.н.

  Как да смените филтрите: Пречиствател на въздух Series 1000 (AC1215/10, AC1214/10)


  Преди стартиране: 
  Моля, сменете филтъра, когато A3/C7 мига на екрана. Измийте ръцете си след смяна на филтъра. Не докосвайте нагънатата филтърна повърхност и не помирисвайте филтъра, тъй като е събрал замърсители от въздуха.

  Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра

  Действие

  A3 се показва на екрана

  Сменете филтъра NanoProtect HEPA Series 3 (FY1410)

  C7 се показва на екрана

  Сменете филтъра NanoProtect AC (FY1413)

  A3 и C7 се показват последователно на екрана

  Сменете и двата филтъра

  Пречиствател на въздух series 1000
  филтър Clean Аir

  Стъпка 1:

  Изключете пречиствателя на въздух и извадете щепсела от контакта. Извадете използвания въздушен филтър според състоянието на предупредителния светлинен индикатор за филтъра, показано на екрана. Изхвърлете използвания филтър.

  Купете пречистващи филтри на Philips

  Стъпка 2:

  Махнете всички опаковъчни материали от новия филтър. Поставете новите филтри в пречиствателя на въздух.

  Филтър AC

  Стъпка 3:

  Поставете щепсела на пречиствателя на въздух в електрическия контакт. Докоснете бутона за заключване за деца за 3 секунди, за да нулирате брояча на живота на филтъра.

  Купете филтри за пречиствател на въздух series 1000

  Как да смените филтрите: Пречиствател на въздух Series 2000 (AC2887/10)


  Преди стартиране: 
  Моля, сменете филтъра, когато A3/C7 мига на екрана. Измийте ръцете си след смяна на филтъра. Не докосвайте нагънатата филтърна повърхност и не помирисвайте филтъра, тъй като е събрал замърсители от въздуха.

  Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра

  Действие

  A3 се показва на екрана

  Сменете филтъра NanoProtect Series 3 (FY2422)

  C7 се показва на екрана

  Сменете филтъра NanoProtect AC (FY2420)

  A3 и C7 се показват последователно на екрана

  Сменете и двата филтъра

  Пречиствател на въздух series 2000
  Филтри за пречиствател

  Стъпка 1:

  Изключете пречиствателя на въздух и извадете щепсела от контакта. Извадете използвания въздушен филтър според състоянието на предупредителния светлинен индикатор за филтъра, показано на екрана. Изхвърлете използвания филтър.

  Филтър HEPA

  Стъпка 2:

  Махнете всички опаковъчни материали от новия филтър. Поставете новите филтри в пречиствателя на въздух.

  пречиствател Clean Air

  Стъпка 3:

  Поставете щепсела на пречиствателя на въздух в електрическия контакт. Докоснете и задръжте бутона за нулиране за 3 секунди, за да нулирате брояча на живота на филтъра.

  Купете филтри за пречиствател на въздух series 2000

  А предфилтъра?
  Как мога да го сменя?

  Предфилтърът може (и трябва) да се мие всеки месец. 
  Моля, проверете ръководството за потребителя, за да разберете как да измиете предфилтъра на вашия конкретен модел. 

  (за някои пречистватели може да се наложи да ги измиете под течаща вода, а за други може да се наложи да ги почистите с прахосмукачка).

  Air Matters app logo

  Изтеглете приложението Air Matters, за да получавате известия за живота на филтъра

  Дава информация за качеството на въздуха вътре и вън.
  Предоставя полезни съвети, които да ви помогнат да се справите с алергиите.
  Можете да контролирате вашия пречиствател на въздух, да променяте скоростта на вентилатора и да задавате графици.
  Наблюдавайте експлоатационния срок на филтъра и получавайте известие, когато е време да се смени.
  Приложение за качество на въздуха

  Често задавани въпроси

  Пречиствателят на въздух на Philips създава лоша/неприятна миризма

  Миризма на пластмаса, получена по време на първоначалната употреба

  Първите няколко пъти, в които използвате пречиствателя на въздух, може да се усети миризма на пластмаса. 
  Не се притеснявайте, това е нормално и ще изчезне напълно след няколко дни. 
  Ако обаче уредът мирише на изгоряло, препоръчваме ви да се свържете с нас.

   

  Филтърът е замърсен

  Когато филтърът на пречиствателя на въздух (А и B на изображението долу) е замърсен, това може да причини миризма на прах. 

  В такъв случай, моля, сменете филтъра.

  филтър – предфилтър на пречиствателя на въздух

  Филтърът е абсорбирал газове до максималния си капацитет.
  Когато филтърът е абсорбирал газове до максималния си капацитет, е възможно да създаде миризма на прах.
  Силно препоръчваме смяна на филтъра, когато е показано (моля, проверете специфични индикации за вашия модел пречиствател в ръководството за потребителя).
  Не почиствайте, мийте или чистете с прахосмукачка този филтър.

   

  Предфилтърът е замърсен

  Пречиствателят на въздух на Philips може да създава неприятна миризма, когато предфилтърът (C на изображението по-горе) е замърсен.

  Предфилтърът може (и трябва) да се мие всеки месец. Моля, проверете в ръководството за потребителя, за да разберете как да измиете предфилтъра на вашия конкретен модел (за някои пречистватели може да се наложи да го измиете под течаща вода, а за други може да се наложи да го почистите с прахосмукачка).

  Мога ли да чистя филтрите/предфилтъра на пречиствателя на въздух на Philips?

  Можете да почистите или измиете предфилтъра (отбелязан като C на изображението долу). 

  Другите филтри (отбелязани като A и B на изображението долу) не могат да се мият: трябва да бъдат сменени. Моля, проверете в ръководството за потребителя, за да видите индикации за смяна, специфични за вашия модел.

  филтър – предфилтър на пречиствателя на въздух
  Трябва ли да нулирам пречиствателя/овлажнителя на Philips след смяна на филтъра?

  Нулиране на пречиствателя на въздух или овлажнителя след смяна на филтър

  Пречиствателят на въздух или овлажнител на Philips трябва да бъде нулиран след всяка смяна на филтъра. Това се прави, за да се активира системата за отчитане на новия филтър(ри). 

  Също така вашият пречиствател/овлажнител е снабден с предупреждение за смяна на филтъра. Той ви предупреждава, когато филтърът трябва да се почисти (само за предфилтъра) и да се смени. 

  Ако не нулирате пречиствателя на въздух или овлажнителя след смяна на нов филтър, уредът ще ви предупреди да смените филтър.

  Пречиствателят на въздух на Philips издава странен звук

  Предфилтърът може да е запушен 

  Моля, уверете се, че предфилтърът е чист. Ако трябва да го почистите, можете да следвате следните стъпки:

   

  1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
  2. Издърпайте долната част на панела (предната или задната част на пречиствателя), за да го извадите от уреда
  3. Натиснете двете щипки надолу и издърпайте предфилтъра към вас (вижте изображението долу)
  4. Измийте предфилтъра под течаща вода. Ако предфилтърът е много замърсен, използвайте мека четка за почистване на праха
  5. Изсушете на въздух предфилтъра, докато не изсъхне напълно.

  push-pull-pre-filter

  Опаковката на филтъра не е премахната

  Когато опаковката не е отстранена от филтъра, това може да причини необичаен шум. Моля, уверете се, че не е останала пластмасова обвивка, покриваща филтрите. 

   

  Нещо блокира отвора за приток на въздух или за изходящ въздух

  Отворът за приток на въздух или този за изходящ въздух може да е блокиран от външни предмети.

  Моля, проверете това и се уверете, че отворите за приток на въздух и за изходящ въздух са свободни.

  Вашият пречиствател на въздух може да не функционира правилно 
  Ако не е нито една от горепосочените ситуации, тогава може да има технически проблем с пречиствателя. В този случай, моля, свържете се с нас.

  Индикацията за смяна на филтъра на пречиствателя на въздух на Philips остава включена

  Броячът за експлоатационния срок на филтъра не е нулиран

  Понякога може да се случи броячът за експлоатационния срок на филтъра да не се нулира автоматично след смяната на филтъра на пречиствателя на въздух.

   

  За да решите проблема, моля, следвайте следните стъпки:

   

  1. Включете пречиствателя на въздух
  2. Натиснете бутона за захранване
  3. Докоснете и задръжте бутона за нулиране за три секунди

  Абонирайте се за нашия бюлетин

  * Това поле е задължително

  Ексклузивни промоции и купони

  Пускане на продукти на пазара

  Съвети и препоръки

  *

  Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.