1
Поддръжка Philips

Моята самобръсначка Philips не работи

Публикувано на 21 март 2023 г.
Ако самобръсначката не работи или не се включва, съветите за отстраняване на неизправности по-долу могат да ви помогнат да намерите решение.

Препоръчваме ви да следвате стъпките в посочената по-долу последователност. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.

Ако имате акумулаторна самобръсначка Philips, е възможно батерията да е изтощена. Съветваме ви да заредите самобръсначката си и след това да опитате да я включите отново. За подробности относно зареждането на вашата самобръсначка вижте ръководството за потребителя.

Ако вашата самобръсначка Philips не е акумулаторна, тя трябва да се включи в работно електрическо гнездо, докато се използва.

Възможно е самобръсначката да не се включва или движи, защото е замърсена. Възможно е в нея да са заседнали косъмчета или частици мръсотия, което води до блокиране на бръснещите глави.

За да отстраните този проблем, почистете добре самобръсначката си. Ако е възможно, свалете бръснещата глава и почистете самобръсначката отвътре. За подробни инструкции относно почистването направете справка с вашето ръководство за потребителя.

При някои самобръсначки ще примигва символ за напомняне за почистване, за да ви уведоми, че самобръсначката трябва да се почисти.

Символ за напомняне за почистване на самобръсначката Philips

Друга причина, поради която самобръсначката може да не работи, е, че не е сглобена правилно. За да разберете правилните инструкции за начина на сглобяване на вашата самобръсначка, направете справка с вашето ръководство за потребителя.

Някои самобръсначки Philips имат функция “заключване при пътуване”. Ако е активирана, самобръсначката няма да се включи. В зависимост от модела на самобръсначката, на самобръсначката може да мига символ “ключалка”, за да ви уведоми, че заключването при пътуване е активирано.

За да дезактивирате заключването при пътуване, натиснете бутона за вкл./изкл. на самобръсначката в продължение на три до пет секунди. Сега се опитайте да включите самобръсначката отново.

Символ за заключване при пътуване на самобръсначката Philips

Възможно е вашата самобръсначка Philips да е повредена до такава степен, че моторът да не може да работи повече. В този случай, моля свържете се с нас, за да видим как можем да ви помогнем допълнително.

Моделите самобръсначки Philips за сухо и мокро бръснене няма да работят, ако са включени в електрическата мрежа. Тези видове самобръсначки могат да се използват под душа и имат икона за душ на дръжката. От съображения за безопасност те работят само когато не са свързани към електрическата мрежа.

Ако нито един от тези съвети не помогне, самобръсначката може да е повредена вътрешно. Препоръчваме ви да направите заявка за ремонт или смяна на вашата самобръсначка. 
Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.