Поддръжка Philips

Как да премахна накипа в моята парната ютия Philips?

Публикувано на 16 май 2023 г
За да откриете модела на вашата парна ютия Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу (не за парни генератори), можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела (напр. DST8050/26, GC4909/60) под гладещата повърхност, както е показано на следното изображение.
номер на модела

Защо е необходимо премахване на накип?

С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашата парна ютия Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда.

Функция Self Clean

Посочената по-долу информация се отнася за всички парни ютии Philips.
 1. Напълнете водния резервоар и го включете. (Ако ютията ви има регулируеми настройки, изберете MAX TEMP и NO STEAM.)
 2. Когато светлината изгасне, извадете щепсела от електрическия контакт и задръжте ютията над мивката, така че гладещата повърхност да е хоризонтална.
 3. Активирайте CALC CLEAN с бутона или селектора. (Варира в зависимост от модела. Натиснете и задръжте, ако е необходимо.)
 4. Разклатете внимателно ютията напред-назад, докато се изпразни. От отворите за пара ще излязат вода, пара и накип.
 5. Загрейте ютията и я плъзнете върху кърпа, за да почистите гладещата повърхност. Повторете процеса, ако е необходимо. 
 6. Повтаряйте целия този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо.
self clean
Play Pause

Функция Quick Calc Release (в основата на ютията)

Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
 1. Изключете ютията от електрическия контакт и се уверете, че тя е изстинала.
 2. Поставете ютията си хоризонтално и натиснете нагоре заключването Quick Calc Release в задната й част.
 3. Извадете контейнера за накип. Изпразнете, изплакнете и подсушете.
 4. Избършете всичкия накип или остатъци около отвора на ютията. Поставете обратно контейнера и го заключете на място. 
 5. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост.
quick calc
Play Pause

Функция Quick Calc Release (под гладещата повърхност)

Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Серия 8000 (DST80xx) | Серия 7500 (DST75xx) | Серия 7000 (DST70xx).
 1. Изключете ютията от електрическия контакт и се уверете, че тя е изстинала.
 2. Дръжте уреда във вертикална позиция над мивката. Обърнете нагоре лоста на колектора за Quick Calc Release и го извадете
 3. Почистете с вода колектора Quick Calc Release
 4. Леко разклатете уреда, за да позволите частиците варовик да паднат навън
 5. Поставете обратно колектора Quick Calc Release в уреда и натиснете надолу лоста ("щракване"), за да фиксирате колектора.
 6. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост.
премахване на накип
Play Pause

Функция Built-in Calc Container

Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
 1. Напълнете водния резервоар и го включете. (Ако ютията ви има регулируеми настройки, изберете MAX TEMP и NO STEAM.)
 2. Когато светлината изгасне, извадете щепсела от електрическия контакт и задръжте ютията над мивката, така че гладещата повърхност да е хоризонтална.
 3. Активирайте CALC CLEAN с бутона или селектора. (Варира в зависимост от модела. Натиснете и задръжте, ако е необходимо.)
 4. Разклатете внимателно ютията напред-назад, докато се изпразни. От отворите за пара ще излязат вода, пара и накип.
 5. Загрейте ютията и я плъзнете върху кърпа, за да почистите гладещата повърхност. Повторете процеса, ако е необходимо. 
 6. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост.


Помогнаха ли горните решения за решаване на проблема? Ако не е, свържете се с нас за допълнителна помощ. 
вграден контейнер
Play Pause

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: DST1040/30 , DST7060/20 , DST7031/70 , DST7030/20 , DST7061/30 , DST7041/20 , DST7022/40 , DST7020/20 , DST7510/80 , DST7040/80 , DST8020/20 , DST8041/80 , DST7511/80 , DST8050/20 , DST8040/30 , DST8021/30 , DST8030/70 , DST3030/70 , DST3020/30 , DST3040/70 , DST3041/30 , DST3020/20 , DST3011/20 , DST3010/30 , DST3041/80 , DST3031/20 , DST5040/80 , DST5030/20 , DST5010/10 , DST5030/80 , GC1744/20 , DST6009/30 , DST6002/30 , DST6008/20 , GC1742/40 , GC4558/20 , GC2675/85 , GC4563/30 , GC4902/20 , GC4901/10 , GC4909/60 , GC4908/80 , GC4905/40 , GC4564/20 , GC4566/80 , GC4543/30 , GC4554/40 , GC4544/80 , GC4533/30 , GC4537/80 , GC4537/70 , GC4535/20 , GC4532/20 , GC3920/20 , GC4556/20 , GC4552/00 , GC4541/20 , GC4567/80 , GC2142/40 , GC2671/50 , GC2678/30 , GC2676/20 , GC2672/40 , GC2670/20 , GC2148/30 , GC2145/20 , GC4932/20 , GC4934/30 , GC5034/20 , GC3925/30 , GC1436/20 , GC4526/17 , GC4887/30 , GC4881/20 , GC3581/30 , GC4516/40 , GC4515/30 , GC4527/00 , GC1022/10 , GC2045/40 , GC3811/70 , GC1020/70 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите Щракнете тук, за да покажете по-малко номера на продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.