Поддръжка Philips

Как да премахна накипа в моята ютия с парен генератор Philips?

Публикувано на 21 септември 2023 г.
Намерете модела на вашата ютия с парен генератор Philips и следвайте правилната процедура за отстраняване на накип по-долу (не е за парни ютии). Проверете ръководството за потребителя или вижте номера на модела (напр. GC9682/86, PSG7030/20, HI5900/99) под основата на уреда, както е показано на следващото изображение.
номер на модела

Защо е необходимо премахване на накип?

С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашата ютия с парен генератор Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда.

Easy de-calc Plus

Посочената по-долу информация се отнася само за: PerfectCare Elite (GC96xx), PerfectCare Elite Plus (GC96xx), серия PerfectCare 9000 (PSG90xx), серия PerfectCare 8000 (PSG80xx).
 1. Изключете парния генератор от електрическия контакт 
 2. Поставете парния генератор на ръба на маса или мивка. Дръжте чаша (най-малко 900 мл) под копчето EASY DE-CALC.
 3. Премахнете копчето. Оставете водата и частиците на накипа да изтекат.
 4. Поставете обратно копчето и завъртете по часовниковата стрелка, за да затегнете.
 5. Готови сте да гладите!

* Предупреждение: Ако извършвате премахване на накип след гладене или когато парният генератор е горещ/нагорещен, изключете го от електрическата мрежа и първо го оставете да изстине за два часа.
easy de-calc +
Play Pause

Easy de-calc

Посочената по-долу информация се отнася само за: PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx), PerfectCare Expert Plus (GC89xx), серия PerfectCare 7000 (PSG70xx, PSG71xx).

Забележка: При издаване на звук от вашия парен генератор и при премигване на светлината CALC CLEAN е време да почистите варовика.
 1. Изключете парния генератор от електрическия контакт
 2. Свалете ютията от поставката за ютия.
 3. Свалете подвижния воден резервоар.
 4. Задръжте и разклатете основата на парния генератор.
 5. Свалете копчето за EASY DECALC
 6. Дръжте основата на парния генератор над мивката и я изпразнете чрез отвора за EASY DECALC.
 7. Забележка: Внимавайте за теглото на уреда, когато го накланяте.
 8. Поставете обратно копчето за EASY DECALC и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го затегнете.
 9. Готови сте да гладите.
* Предупреждение: Ако извършвате премахване на накип след гладене или когато парният генератор е горещ, изключете го от електрическата мрежа и първо го оставете да изстине за два часа.
easy de-calc

Премахване на накипа на гладещата повърхност

Посочената по-долу информация се отнася само за: PerfectCare Elite (GC96xx), PerfectCare Elite Plus (GC96xx), серия PerfectCare 9000 (PSG90xx), серия PerfectCare 8000 (PSG80xx), PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx), PerfectCare Expert (GC92xx), PerfectCare Expert Plus (GC89xx), серия PerfectCare 7000 (PSG70xx, PSG71xx).

Забележка: Ако не използвате редовно функцията EASY DE-CALC и/или от ютията излизат бели/кафяви люспи, почистете варовика от гладещата повърхност, като следвате процедурата по-долу.
 1. Извадете щепсела от електрическия контакт и оставете да се охлади напълно – поне 2 часа. 
 2. Поставете парния генератор на ръба на маса или мивка. Дръжте чаша (най-малко 900 мл) под копчето EASY DE-CALC.
 3. Премахнете копчето. Оставете водата и частиците на накипа да изтекат. 
 4. Задръжте уреда в позицията, при която отворът за EASY DE-CALC е обърнат нагоре, и налейте 500 мл дестилирана вода в отвора. (ЗАБЕЛЕЖКА: за PerfectCare Elite (GC96xx) и PerfectCare Elite Plus (GC96xx), серия PerfectCare 9000 (PSG90xx) и серия PerfectCare 8000 (PSG80xx) налейте 900 мл дестилирана вода.)
 5. Пазете отвора EASY DE-CALC насочен нагоре, поставете отново тапата EASY DE-CALC и я завъртете по часовниковата стрелка, за да я затегнете. 
 6. Поставете щепсела в контакта и включете уреда. Изчакайте 5 минути, за да се загрее уредът. 
 7. Дръжте спусъка за пара натиснат непрекъснато, докато движите ютията върху парче дебел плат за 3 минути. 
 8. Спрете да движите ютията, когато повече не излиза вода или когато започне да излиза пара. Готови сте да гладите!
 9. Повтаряйте целия този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо.
почистване на накип на гладещата повърхност

Функция Smart Calc Clean

Посочената по-долу информация се отнася само за: PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare Compact (GC67xx) | Серия HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) |PerfectCare Compact Plus (GC79xx), серия PerfectCare 6000 (PSG60xx).

Забележка: При издаване на звук от вашия парен генератор и при премигване на светлината CALC CLEAN е време да почистите варовика.
 1. Напълнете водния резервоар до половината и се уверете, че парният генератор е включен. Ако ютията има копче за температура с настройка CALC CLEAN, настройте регулатора за CALC CLEAN.
 2. Поставете ютията върху контейнера за SMART CALC CLEAN. Контейнерът е предоставен с вашия парен генератор в кутията.
 3. Натиснете и задръжте бутона CALC CLEAN за 2 секунди, докато не чуете звукови сигнали.
 4. ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели бутонът Calc-Clean за почистване на накип е в предната част на дръжката на ютията.
 5. Ютията ще започне да се почиства сама, като това ще отнеме около 2 минути.
 6. Когато парният генератор спре да издава звукови сигнали и лампичката CALC CLEAN спре да мига, процесът на почистване е завършен. Използвайте чиста кърпа, за да подсушите гладещата повърхност.
 7. Готови сте да гладите.
smart calc clean
Play Pause

Функция за касета против варовик PureSteam

Посочената по-долу информация се отнася само за: PerfectCare Pure (GC76xx).

Тъй като капсулата против варовик Pure Steam е спряна от употреба, можете да продължите да гладите с деминерализирана вода или с декалцирана вода от водния филтър Philips IronCare.


Горепосочените решения спомогнали ли са за решаването на проблема? Ако не е, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.