1
Продукти

Series 1200 Напълно автоматични машини за еспресо

2 напитки, Матовочерно, Сензорен дисплей EP1200/00

Отстраняване на неизправности

Предупр. светлинен индикатор на машината не се изкл.

Ако вашата машина за еспресо Philips показва предупредителен светлинен индикатор и не се изключва, моля, вижте изображението по-долу, за да намерите решенията.

1. Светлинният индикатор за празен воден резервоар е включен

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че водният резервоар е почти празен или не е на мястото си.

За да поправите това, извадете водния резервоар и го напълнете с вода до обозначението Max. Уверете се, че водният резервоар е натиснат достатъчно навътре в машината, докато светлинният индикатор изгасне.

2. Светлинният индикатор за изпразване на контейнера за смляно кафе е включен

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че контейнерът за смляно кафе е пълен и трябва да се изпразни.

За да поправите това, уверете се, че машината е включена, докато изпразвате контейнера за смляно кафе. Свалете тавата за отцеждане и изпразнете контейнера за смляно кафе. Поставете всичко обратно в машината.

3. Светлинният индикатор за алармата е включен

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че контейнерът за смляно кафе/тавата за отцеждане не е поставен/а правилно или сервизната вратичка е отворена.

За да поправите това, поставете обратно контейнера за смляно кафе и тавата за отцеждане и се уверете, че са в правилното положение. Извадете водния резервоар и се уверете, че сервизната вратичка е затворена.

4. Светлинният индикатор за алармата мига

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че блокът за приготвяне не е на място, не е поставен правилно или е блокиран.

За да поправите това, следвайте стъпките по-долу:

 1. Изключете машината изцяло
 2. Извадете водния резервоар и отворете сервизната вратичка
 3. Отстранете блока за приготвяне и го изплакнете под течаща вода. Поставете го обратно в машината, докато щракне на място
 4. Затворете сервизната вратичка, поставете обратно водния резервоар
 5. Включете машината

Забележка: В случай че сте открили сухо смляно кафе в контейнера за смляно кафе, блокът за приготвяне е бил препълнен със смляно кафе и го е освободил. Когато използвате предварително смляно кафе, използвайте една пълна кафена лъжица с предварително смляно кафе и загладете отгоре.

5. Светлинният индикатор за алармата е включен и светлинният индикатор за старт мига

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че в машината има въздух. За да освободите въздуха от машината, следвайте стъпките по-долу:

 1. Напълнете водния резервоар с вода
 2. Поставете чаша под класическата приставка за разпенване на мляко и натиснете мигащия бутон Start/Stop. Имайте предвид, че машината ще започне да отделя гореща вода, за да отстрани въздуха в машината.

Ако това не реши проблема, следвайте стъпките по-долу:

 1. Изключете машината
 2. Изпразнете водния резервоар и извадете филтъра AquaClean от резервоара (ако е поставен)
 3. Напълнете го с прясна вода и го поставете обратно
 4. Включете машината отново и я оставете да загрее
 5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
 6. Ако това проработи, поставете отново филтъра AquaClean и източете отново 2 – 3 чаши гореща вода

6. Светлинният индикатор за AquaClean мига

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че водният филтър AquaClean трябва да бъде поставен/заменен и активиран.

За подробни инструкции стъпка по стъпка за това как да монтирате и активирате филтъра AquaClean, моля, вижте ръководството за потребителя или нашия видео урок по-долу.

7. Светлинният индикатор за премахване на накипа мига бавно

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че трябва да премахнете накипа от машината.

За подробни инструкции стъпка по стъпка за това как да премахнете накипа от машината, моля, вижте ръководството за потребителя или нашия видео урок по-долу.

8. Светлинните индикатори на всички предупредителни иконки мигат

Ако всички предупредителни светлинни индикатори мигат, това означава, че трябва да нулирате машината. За да направите това, следвайте стъпките по-долу:

 1. Изключете машината и извадете щепсела от контакта
 2. Свалете водния филтър AquaClean от водния резервоар (ако има такъв)
 3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно
 4. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и проверете дали е запушено със смляно кафе. Почистете го с края на дръжката на лъжицата за кафе, ако видите, че е блокиран
 5. Включете щепсела в контакта и включете машината отново
 6. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Забележка: Ако светлинните индикатори продължават да мигат, машината може да е прегряла. Изключете машината, изчакайте 30 минути и отново я включете. Ако светлинните индикатори все още мигат, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 . Още по-малко

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now