1
Продукти

Sonicare Електрическа звукова четка за зъби

1 режим, 2 дръжки, 2 глави за четка HX6232/41

Отстраняване на неизправности

Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди

Ако вашата четка за зъби Philips Sonicare вибрира по-слабо от преди, често можете сами да решите този проблем. Уверете се, че четката за зъби е напълно заредена.

Изключете функцията Easystart

Функцията Easystart на четката за зъби Sonicare може да е активирана. Изключване на функцията Easystart за четки за зъби DiamondClean Smart:

  1. Поставете четката за зъби DiamondClean Smart върху зарядното устройство.
  2. Задръжте бутона за режим/интензивност и натиснете еднократно бутона за захранването
  3. От дръжката ще се чуе веднъж звуков сигнал, за да потвърди включването

Ако от дръжката се чуят два последователни звукови сигнала, функцията Easystart е изключена. Като използвате инструкциите по-горе, се уверете, че я изключвате отново.

Изберете правилния режим за четкане

Опитайте различни режими за четкане и открийте оптималния начин за четкане според вашите нужди.

Настройки за интензивност

Четката за зъби има различни настройки за интензивност – висока, средна и ниска. Опитайте по-висока интензивност и открийте оптималния за вас режим за миене на зъби.

Сменете главата за четка за зъби Sonicare

По време на миене по-стари модели глави на четки за зъби може да ви изглеждат по-малко ефективни или с по-малка мощност. Ако използвате главата на четката за зъби повече от 3 месеца, ви препоръчваме да я смените.

Механична повреда

Ако това не реши въпроса, моля, свържете се с нас. Вашата четка за зъби може да бъде повредена.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX6232/41 , HX6877/35 , HX6877/34 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6857/35 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6806/04 , HX6804/04 , HX6802/35 , HX6800/35 , HX6321/04 , HX6877/68 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/57 , HX6870/47 , HX6859/68 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/57 , HX6850/47 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6807/04 , HX6803/04 , HX6801/04 , HX6817/01 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX9142/32 , HX6762/35 , HX6912/51 , HX6212/87 , HX9924/47 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9334/41 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6511/50 , HX9312/04 , HX6971/33 , HX6732/37 , HX6972/38 , HX6971/59 , HX9394/40 , HX6322/04 , HX6912/52 , HX6921/06 , HX9372/04 , HX9172/14 , HX9112/12 , HX8911/01 , HX6932/36 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX6511/35 , HX6712/43 , HX6631/01 , HX6762/43 , HX9333/07 , HX9362/67 , HX6311/07 , HX6731/02 , HX9352/04 , HX9182/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX5350/02 , HX6732/33 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6995/10 , HX6781/02 , HX6986/03 , HX6381/02 , HX6511/02 . Още по-малко

Отстраняване на неизправности
Шум(1)

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now