1
Продукти

Series 1200 Напълно автоматични машини за еспресо

2 напитки, Матовочерно, Сензорен дисплей EP1200/00

Отстраняване на неизправности

Не мога да извадя блока за приготвяне от машината

Ако не можете да премахнете блока за приготвяне от машината за еспресо Philips/Saeco, проверете по-долу причините и решенията, които да ви помогнат.

Предавателният механизъм в машината не е в неутрално положение

Следвайте стъпките по-долу за това как да настроите предавателния механизъм на блока за приготвяне на кафе в машината в неутрално положение:

  1. Затворете сервизната вратичка и поставете всичко обратно (воден резервоар/тава за отцеждане/контейнер за смляно кафе).
  2. Натиснете бутона ON/OFF, за да изключите машината. Изчакайте, докато вече не се чуват звуци (това може да отнеме до 15 – 20 секунди).
  3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите машината. Не предприемайте никакви действия, като отваряне на сервизната вратичка/изваждане на тавата за отцеждане/водния резервоар, преди машината да е готова за употреба.
  4. Отворете сервизната вратичка и опитайте отново да извадите блока за приготвяне, като натиснете бутона “PUSH” надясно, задържите го и го издърпате към вас

Съвет: Завъртете машината под ъгъл от 45 градуса така, че да виждате блока за приготвяне, когато отворите сервизната вратичка.

За по-точни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството на потребителя или посетете нашата страница Coffee Care.

Play Pause

Машината е все още в режим на премахване на накип

Ако вашата машина за еспресо все още е в режим на премахване на накип, блокът за приготвяне не може да бъде отстранен. За да разрешите това, завършете процедурата за отстраняване на накип и опитайте отново, след като завърши.

Ако тези решения не разрешат проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 , EP5311/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , HD8827/12 , EP5314/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP5363/10 , HD8650/09 , EP3363/10 , EP3362/00 , HD8925/09 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , SM5460/10 , HD8922/09 , HD8915/01 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD9712/11 , HD8968/01 , HD8858/01 , HD8975/01 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/09 , HD8911/09 , HD9712/01 , HD8965/01 , HD8919/59 , HD8917/09 , HD8914/09 , HD8651/09 , HD8847/09 , HD8841/09 , HD8821/09 , HD8844/09 , HD8824/09 , HD8662/09 , HD8643/09 , HD8753/94 , HD8862/09 , HD8752/99 , HD8751/71 , HD8881/09 , HD8753/95 , HD8752/85 , HD8884/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8966/01 , HD8964/01 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8920/09 , HD8954/09 , HD8953/19 , HD8920/01 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8753/96 , HD8752/95 , HD8752/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8836/19 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8856/09 , HD8833/19 , HD8854/09 . Още по-малко

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now