1
Продукти

EP4321/50 Philips 4300 Series Напълно автоматични машини за еспресо
Моля, имайте предвид, че продуктът ви може да се различава по цвят от тази снимка, но информацията за поддръжка е същата
Преглед на продукта

Philips 4300 Series Напълно автоматични машини за еспресо

EP4321/50

Как да премахна накипа от машината за еспресо Philips

Редовното премахване на накип от вашата машина за еспресо Philips/Saeco осигурява чудесен вкус и температура на кафето. Ако светлинният индикатор за функцията за почистване на накип започне да мига бавно, е време да почистите накипа от машината. Следвайте стъпките или вижте видеоклиповете, за да научите как да направите това вкъщи.

При премахване на накип от вашата машина за еспресо използвайте само препарат за премахване на накип на Philips (разтвор за премахване на накип CA6700).

Инструкциите за премахване на накипа могат да се различават в зависимост от конкретния модел на машината за еспресо. За по-точни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството на потребителя или посетете нашата страница [Coffee Care] (
https://www.philips.com/coffee-care) за видео инструкции.

Забележка: Процесът по премахване на накипа може да отнеме до 30 минути. След като процесът започне, той не може да бъде прекъснат.

Премахване на накип от Philips 1200/2200/3200 series

Процедура за премахване на накип:
1. Изпразнете тавата за отцеждане и я поставете обратно
2. Ако е налична, премахнете класическата приставка за разпенване на млякото или LatteGo от машината
3. Ако е наличен филтър AquaClean, премахнете го от водния резервоар
4. 
Изпразнете водния резервоар и излейте в него цялата бутилка с разтвора за премахване на накип на Philips.  Добавете вода към разтвора за премахване на накип в резервоара за вода до индикатора Calc/Clean и го поставете обратно.
5. Поставете голям съд (1,5 л) под улея за изливане на кафе и вода
6. Включете машината
7. Натиснете и задръжте иконката на функцията за почистване на накип за 3 секунди, след което натиснете бутона Start/Stop, за да започнете процедурата по премахване на накип
8. По време на цикъла на премахване на накип светлинният индикатор за функцията за почистване на накип ще мига, за да покаже, че в момента се извършва премахване на накип
9. Машината ще започне да отделя малки количества вода през улея за изливане на кафе и гореща вода10. Оставете машината да отделя разтвор за премахване на накип, докато водният резервоар не се изпразни. Светлинният индикатор за празен воден резервоар ще светне
11. Премахнете съда
12. Премахнете водния резервоар и го изплакнете с прясна вода
13. Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначението Calc/Clean и го поставете обратно в машината
14. Поставете обратно празния съд под улея за изливане на кафе и вода и продължете с процедурата за изплакване, посочена по-долу.

Процедура за изплакване:
1. Натиснете бутона Start/Stop, за да започне цикълът за изплакване. Този процес ще отнеме около 3 минути
2. По време на този процес светлинните индикатори ще се включват и изключват, за да покажат, че се извършва цикъл за изплакване
3. След като машината спре да отделя вода, процесът по премахване на накип е завършил
4. Машината ще загрее автоматично
5. Когато светлинните индикатори на иконките за напитка светят продължително, машината отново е готова за използване
6. Светлинният индикатор AquaClean ще мига за кратко, за да ви напомни да монтирате нов воден филтър AquaClean
7. Монтирайте и активирайте нов воден филтър AquaClean

Play Pause

Премахване на накип от Philips 5000 series

Това видео ще ви помогне да премахнете накипа от вашата машина за еспресо Philips 5000. За по-подробни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството за потребителя.
Play Pause

Премахване на накип от Philips 4000 и 3100 series

Процедура за премахване на накип:
1. Изберете "Start Calc Clean" (Стартиране на функцията за почистване на накип) от менюто
2. Натиснете бутона Cappuccino, за да изберете процедурата за премахване на накип
3. Машината ви напомня да поставите пълната с вода кана за мляко и да издърпате дозатора на каната за мляко надясно.
4. На дисплея се появява символът на препарат за премахване на накип.
5. Излейте цялата бутилка с разтвор за премахване на накип на Philips във водния резервоар.
6. Напълнете водния резервоар до нивото за почистване на накип.
7. Поставете водния резервоар обратно в машината.
8. Поставете съда под приставката за разпенване на мляко и улея за изливане на кафе
9. Натиснете бутона за капучино, за да стартирате цикъла на премахване на накипа.

Дисплеят ще покаже хода на премахване на накипа. Можете да спрете на пауза цикъла за премахване на накип, като натиснете бутона Espresso. Натиснете бутона за капучино, за да продължите процедурата за премахване на накипа.

Процедура за изплакване:
1. След като приключите, изплакнете водния резервоар и го напълнете с прясна вода до максималното ниво и го поставете обратно
2. На дисплея се появява символът за стартиране на изплакването.
3. Напълнете каната за мляко с вода до максималното ниво и я поставете обратно
4. Издърпайте дозатора на каната за мляко надясно.
5. Поставете отново съда.
6. Натиснете бутона за капучино, за да стартирате цикъла на изплакване.

Цикълът на изплакване е завършен, когато на дисплея се появи символът "Calc Clean OK". Натиснете бутона за капучино, за да излезете от процедурата за премахване на накип.

Забележка: Ако символът на водния резервоар се появи на дисплея вместо символа "Calc Clean OK", напълнете водния резервоар до максималното ниво и извършете друг цикъл на изплакване.

Премахване на накип от Philips 3000 series

Това видео ще ви помогне да премахнете накипа от вашата машина за еспресо Philips 3000. За по-подробни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството за потребителя.
Play Pause

Премахване на накип от Philips 2100 series

Това видео ще ви помогне да премахнете накипа от вашата машина за еспресо Philips 2100. За по-подробни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството за потребителя.
Play Pause

Други модели машини за еспресо Philips/Saeco

Ако имате други модели машини за еспресо Philips/Saeco, намерете подробна инструкция за премахване на накип в ръководството за потребителя или посетете нашата страница [Coffee Care](https://www.philips.com/coffee-care).

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4321/50 , EP5447/90 , EP5441/50 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4341/50 , EP4327/90 , EP4324/90 , EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP3246/70 , EP3241/50 , EP3221/40 , EP2231/40 , EP2221/40 , EP5311/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , HD8827/12 , EP5314/10 , EP5363/10 , HD8650/09 , EP3363/10 , EP3362/00 , HD8925/09 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3550/00 , HD8922/09 , HD8915/01 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD9712/11 , HD8968/01 , HD8858/01 , HD8975/01 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/09 , HD8911/09 , HD9712/01 , HD8965/01 , HD8919/59 , HD8917/09 , HD8914/09 , HD8651/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8821/09 , HD8662/09 , HD8643/09 , HD8862/09 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD8751/71 , HD8881/09 , HD8753/95 , HD8752/85 , HD8884/09 , HD8761/09 , HD8966/01 , HD8964/01 , HD8769/19 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8920/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8920/01 , HD8857/09 , CA6700/98 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8753/96 , HD8752/95 , HD8752/89 , HD8753/19 , CA6700/00 , CA6702/00 , HD8751/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите Щракнете тук, за да покажете по-малко номера на продукти

Регистрирайте продукта си
Регистрирайте продукта си

Следете покритието на гаранцията за вашия продукт

Получете право на паричен бонус, подаръци и специални предложения

Получете лесен достъп до поддръжката на продукти