1
Продукти

Series 1200 Напълно автоматични машини за еспресо

2 напитки, Матовочерно, Сензорен дисплей EP1200/00

Отстраняване на неизправности

Машината изхвърля смляно кафе, без да приготви кафе

Вашата машина за еспресо Philips/Saeco смила зърната кафе, но не излиза кафе? По-долу ще намерите няколко причини за това.

Използване на функцията за предварително смляно кафе

Когато използвате функцията за предварително смилане на кафе за приготвяне на кафето, машината трябва да бъде включена и готова за употреба, преди да се добави предварително смляното кафе в отделението за предварително смляно кафе.

Използвайте само една пълна лъжица от смляно кафе с предоставената лъжица и отстранете остатъка отгоре. Превишаването на количеството на кафето може да доведе до препълване на блока за приготвяне и спиране на приготвянето на кафе. Смляното кафе ще бъде изхвърлено и няма да бъде отделено никакво кафе.

Блокът за приготвяне е мръсен

Мръсният или запушен блок за приготвяне може да доведе до невъзможност за отделяне на кафе от машината. Важно е блокът за приготвяне да се изплаква всяка седмица. Следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок:

  1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди)
  2. Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона “PUSH” надясно, задръжте го и го издърпайте към вас
  3. Изплакнете блока за приготвяне старателно с хладка вода и го оставете да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно
Play Pause

Няма достатъчно кафе на зърна или вода

Ако няма достатъчно кафе на зърна или вода, преди да приготвите кафето, приготвянето ще бъде прекратено и смляното кафе ще бъде изхвърлено в контейнера за смляно кафе.

За да поправите това, уверете се, че има достатъчно кафе на зърна или вода, преди да започнете да приготвяте.

Ако тези решения не разрешат проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 , EP5311/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , HD8827/12 , EP5314/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP5363/10 , HD8650/09 , EP3363/10 , EP3362/00 , HD8925/09 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , SM5460/10 , HD8922/09 , HD8915/01 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD9712/11 , HD8968/01 , HD8858/01 , HD8975/01 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/09 , HD8911/09 , HD9712/01 , HD8965/01 , HD8919/59 , HD8917/09 , HD8914/09 , HD8651/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8821/09 , HD8662/09 , HD8643/09 , HD8862/09 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD8751/71 , HD8881/09 , HD8753/95 , HD8752/85 , HD8884/09 , HD8761/09 , HD8966/01 , HD8964/01 , HD8769/19 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8920/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8920/01 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8753/96 , HD8752/95 , HD8752/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 . Още по-малко

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now