1
Поддръжка Philips

Мога ли да използвам зарядно устройство на Sonicare с други четки за зъби?

Публикувано на 9 май 2023 г.
Препоръчваме да използвате зарядното устройство, което се доставя с вашата четка за зъби Philips Sonicare. Някои модели зарядни устройства също са взаимозаменяеми. Вижте различните видове зарядни устройства по-долу, които ще са подходящи за вашата четка за зъби Sonicare.

Зарядно устройство на 9900 Prestige

Зарядното устройство на 9900 Prestige се доставя с основа за зареждане и зарядна поставка.
Поставете стойката върху основата. След това поставете дръжката за четка за зъби на стойката.
Базата на зарядното устройство ще има следните номера на модели:
                                                                                               CBB2001 (черно)
                                                                                               CBB1001 (бяло)
Основа и стойка за зареждане на Sonicare

Зарядни устройства на DiamondClean, DiamondClean Smart и DiamondClean 9000

Зарядните устройства на DiamondClean и DiamondClean Smart изглеждат сходни, но работят само с четката за зъби, с която са доставени. Моля, вижте таблицата по-долу и проверете дали кодът в долната част на зарядното устройство е съвместим с кода в долната част на дръжката на четката за зъби.  

DiamondClean 

Код в долната част на дръжката на четката за зъби                HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
Код в долната част на основата на зарядното устройство   HX9100


DiamondClean Smart

Код в долната част на дръжката на четката за зъби               HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W 
Код в долната част на основата на зарядното устройство  CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001           


DiamondClean 9000

Код в долната част на дръжката на четката за зъбиHX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W                            
Код в долната част на основата на зарядното устройствоCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001   

Стандартни зарядни устройства

Всички четки за зъби Sonicare, които имат дупка в основата на дръжката си, могат да използват нашите зарядни устройства, които имат фиксиран щифт на основата.  

Забележка: Сериите DiamondClean и Prestige не могат да използват това зарядно устройство 
Идентификационните номера на модела са:
                                                   HX6100                        &                            HX6110

Стандартни зарядни устройства на Sonicare

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX6232/41 , HX6877/35 , HX6877/34 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6857/35 , HX6850/34 , HX6830/35 , HX6806/04 , HX6804/04 , HX6802/35 , HX6800/35 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX6800/44 , HX3412/07 , HX6809/35 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/57 , HX6859/68 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/57 , HX6850/47 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6807/04 , HX6803/04 , HX6817/01 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6762/35 , HX6321/04 , HX6800/63 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6830/53 , HX6807/63 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6870/47 , HX6877/28 , HX6912/51 , HX6839/28 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9334/41 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6971/33 , HX9312/04 , HX9924/47 , HX6972/38 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX6971/59 , HX9394/40 , HX6322/04 , HX8923/34 , HX6631/01 , HX6762/43 , HX9333/07 , HX9342/02 , HX5350/02 , HX6732/33 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите Щракнете тук, за да покажете по-малко номера на продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.