1

Гаранция на продукти Philips

За да проверите гаранционната политика, срока и условията за вашия продукт, моля, изберете между категориите по-долу.

Гаранционен документ за продукти от секторите Лична грижа, Грижа за майката и детето, Домакински уреди и Здравни продукти
Лична хигиена

Гаранционен документ за продукти от секторите Лична грижа, Грижа за майката и детето, Домакински уреди и Здравни продукти

Продуктите на Philips са проектирани и произведени според най-високите стандарти и осигуряват висококачествено изпълнение, лекота на използване и лесна инсталация. Ако срещнете затруднения при използване на вашия продукт, препоръчваме ви първо да направите справка в ръководството за потребителя или в информацията в раздела за поддръжка на този уебсайт, където (в зависимост от вида на продукта) може да намерите ръководство за потребителя, често задавани въпроси, видео инструкции или форум за поддръжка.

 

В малко вероятните случаи на повреда на продукта, Philips ще осигури поддръжката на вашия продукт безплатно, когато ни информирате за дефекта по време на гаранционния период, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с ръководството за потребителя и са спазени изнструкциите за експлоатация.
 

Ако предлагате продукта си за сервиз в България, но сте закупили продукта в чужбина, Philips ще се погрижи продуктът ви да се обслужва от гаранционните условия в държавата, в която сте закупили продукта.

Този документ се отнася само за потребителски продукти. За професионални продукти важат гаранционните условия на приложимия договор за продажба или покупка.
 

Вашите законови права в рамките на местното законодатествво не се нарушават от условията на международната гаранция на Philips.

Гаранционен срок

Гаранционният срок в България за продуктовите категории, споменати в

заглавието на този документ е 24 месеца, освен ако не е посочено друго в ръководството за потребителя.

Гаранционни правила за телевизори, монитори, телефони, проектори, продукти за диктовка, възпроизвеждане на аудио и видео и изпращане на факс и аксесоари за автомобили с марката Philips
Гаранция на лицензополучателите на марката

Гаранционни правила за телевизори, монитори, телефони, проектори, продукти за диктовка, възпроизвеждане на аудио и видео и изпращане на факс и аксесоари за автомобили с марката Philips

Уважаеми клиенти,
 

Продуктите Philips са проектирани и произведени съгласно най-високите стандарти и осигуряват висококачествено представяне, както и лесна употреба и монтаж. Ако срещнете проблеми, докато използвате продукта си, Ви препоръчваме първо да се консултирате с ръководството за потребителя или информацията в раздела за поддръжка на този уебсайт, където (в зависимост от вида на продукта) можете да намерите ръководството за потребителя, често задавани въпроси, видеоклипове с упътвания или форум за поддръжка.

 

В малко вероятния случай на повреда на продукта Philips ще осигури обслужването на Вашия продукт Philips безплатно, ако ни информирате за дефекта в рамките на гаранционния период, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с ръководството за потребителя (т.е. в предвидената среда). За някои продуктови категории гаранцията се обслужва от фирма партньор на Philips; моля, проверете документацията, доставена с продукта Ви.

 

Ако предложите продукта си за обслужване в България и Босна, но сте го закупили в чужбина, Philips ще положи усилия да обслужи продукта Ви съгласно условията на гаранцията на държавата, в която сте го закупили.

 

Този документ се отнася само за потребителски продукти. За професионални продукти важат гаранционните условия на споразумението за продажба или покупка.

Гаранционен срок

Гаранционният срок в България и Босна за продуктовите категории, посочени в заглавието на този документ, е 24 месеца, със следните изключения:

Изключение
Гаранционен срок 
Автомобилните крушки (са продукти, подлежащи на „износване и разкъсване“, така че законният гаранционен срок не се прилага.)
Все още предлагаме гаранционен срок, както следва:
LCD монитори линии B, S, P
36 месеца
Факсове и проектори
12 месеца
LED upgrades
Гаранцията е 2 години или 60 000 км, което от двете е по-кратко
Ксенонови крушки
Гаранцията е 2 години или 60 000 км, което от двете е по-кратко
Стандартни халогенни, Hiper и сигнални крушки 
Гаранцията е 1 година или 30 000 км, което от двете е по-кратко
Халогенни крушки с висока производителност 
Гаранцията е 3 месеца или 10 000 км, което от двете е по-кратко

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.