Гаранция на продукти Philips

За да проверите гаранционната политика, срока и условията за вашия продукт, моля, изберете между категориите по-долу.

Гаранционен документ за продукти от секторите Лична грижа, Грижа за майката и детето, Домакински уреди и Здравни продукти

Лична хигиена

Гаранционен документ за продукти от секторите Лична грижа, Грижа за майката и детето, Домакински уреди и Здравни продукти

Продуктите на Philips са проектирани и произведени според най-високите стандарти и осигуряват висококачествено изпълнение, лекота на използване и лесна инсталация. Ако срещнете затруднения при използване на вашия продукт, препоръчваме ви първо да направите справка в ръководството за потребителя или в информацията в раздела за поддръжка на този уебсайт, където (в зависимост от вида на продукта) може да намерите ръководство за потребителя, често задавани въпроси, видео инструкции или форум за поддръжка.

 

В малко вероятните случаи на повреда на продукта, Philips ще осигури поддръжката на вашия продукт безплатно, когато ни информирате за дефекта по време на гаранционния период, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с ръководството за потребителя и са спазени изнструкциите за експлоатация.
 

Ако предлагате продукта си за сервиз в България, но сте закупили продукта в чужбина, Philips ще се погрижи продуктът ви да се обслужва от гаранционните условия в държавата, в която сте закупили продукта.

Този документ се отнася само за потребителски продукти. За професионални продукти важат гаранционните условия на приложимия договор за продажба или покупка.
 

Вашите законови права в рамките на местното законодатествво не се нарушават от условията на международната гаранция на Philips.

Гаранционен срок

Гаранционният срок в България за продуктовите категории, споменати в

заглавието на този документ е 24 месеца, освен ако не е посочено друго в ръководството за потребителя.

Гаранционни правила за телевизори, монитори, телефони, проектори, продукти за диктовка, възпроизвеждане на аудио и видео и изпращане на факс и аксесоари за автомобили с марката Philips

Гаранция на лицензополучателите на марката

Гаранционни правила за телевизори, монитори, телефони, проектори, продукти за диктовка, възпроизвеждане на аудио и видео и изпращане на факс и аксесоари за автомобили с марката Philips

Уважаеми клиенти,
 

Продуктите Philips са проектирани и произведени съгласно най-високите стандарти и осигуряват висококачествено представяне, както и лесна употреба и монтаж. Ако срещнете проблеми, докато използвате продукта си, Ви препоръчваме първо да се консултирате с ръководството за потребителя или информацията в раздела за поддръжка на този уебсайт, където (в зависимост от вида на продукта) можете да намерите ръководството за потребителя, често задавани въпроси, видеоклипове с упътвания или форум за поддръжка.

 

В малко вероятния случай на повреда на продукта Philips ще осигури обслужването на Вашия продукт Philips безплатно, ако ни информирате за дефекта в рамките на гаранционния период, при условие че продуктът е бил използван в съответствие с ръководството за потребителя (т.е. в предвидената среда). За някои продуктови категории гаранцията се обслужва от фирма партньор на Philips; моля, проверете документацията, доставена с продукта Ви.

 

Ако предложите продукта си за обслужване в България и Босна, но сте го закупили в чужбина, Philips ще положи усилия да обслужи продукта Ви съгласно условията на гаранцията на държавата, в която сте го закупили.

 

Този документ се отнася само за потребителски продукти. За професионални продукти важат гаранционните условия на споразумението за продажба или покупка.

Гаранционен срок

Гаранционният срок в България и Босна за продуктовите категории, посочени в заглавието на този документ, е 24 месеца, със следните изключения:

Изключение

Гаранционен срок 

Автомобилните крушки (са продукти, подлежащи на „износване и разкъсване“, така че законният гаранционен срок не се прилага.)

Все още предлагаме гаранционен срок, както следва:

LCD монитори линии B, S, P

36 месеца

Факсове и проектори

12 месеца

LED upgrades

Гаранцията е 2 години или 60 000 км, което от двете е по-кратко

Ксенонови крушки

Гаранцията е 2 години или 60 000 км, което от двете е по-кратко

Стандартни халогенни, Hiper и сигнални крушки 

Гаранцията е 1 година или 30 000 км, което от двете е по-кратко

Халогенни крушки с висока производителност 

Гаранцията е 3 месеца или 10 000 км, което от двете е по-кратко

Продукти за автомобилно осветление

Над стандартната гаранция, която се прилага за повечето наши автомобилни продукти, ние ви предлагаме удължение за избрани продукти. Pегистрирайте покупката си, за да използвате тези удължени гаранции: Philips.com/auto-warranty

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.