Как да почиствате вашия парен генератор

  почистване на варовик от парни генератори

  Парни генератори

  Как да почиствате вашия парен генератор

  почистване на варовик от парни генератори

  Парни генератори

  номер на модела на продукта

  Можете да намерите името на продукта отстрани на вашия парен генератор

   

  Много лесно можете да намерите името на вашия парен генератор. Просто погледнете отдясно или отляво на парния генератор. Името на вашия продукт е написано там като PerfectCare Elite, PerfectCare Performer и т.н.

  Защо да почиствате варовика от парен генератор?

  С течение на времето в парните генератори се натрупва варовик. Колкото по-твърда е водата във вашата област, толкова по-бързо замърсяванията от варовик се оформят и втвърдяват, ако не се почистват. Редовното почистване на варовика предотвратява проблеми като бели/кафяви петна върху дрехите ви, кафява вода и течове. Редовното почистване на ютията поддържа потока на парата на най-високо ниво и удължава срока на експлоатация на вашите парни генератори.

  Как да почиствате вашия парен генератор

  Функция Easy De-Calc

  PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

  инструкция
  инструкция
  инструкция
  инструкция

  Когато светлината за DE-CALC започне да мига, е време да почистите варовика. За най-добри резултати можете да го направите като част от редовната програма за гладене.

   

  1. Извадете от контакта и оставете да се охлади напълно – поне 2 часа. 
  2. Поставете парния генератор на ръба на маса или мивка. Задръжте чаша (най-малко 350 мл) под копчето EASY DE-CALC.
  3. Отстранете копчето. Оставете водата и частиците варовик да изтекат.
  4. Поставете обратно копчето и завъртете по часовниковата стрелка, за да затегнете.
  5. Готови сте да гладите!

  Отстранете копчето. Оставете водата и частиците варовик да изтекат.

  Вижте как да почистите своя парен генератор

  Декалциране на гладещата повърхност 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


  Ако не използвате редовно функцията EASY DE-CALC и/или от ютията излизат бели/кафяви люспи, почистете варовика от гладещата повърхност, като следвате процедурата по-долу.

  инструкция
  instruction2
  instruction3
  instruction4
  instruction5
  instruction6

  1. Извадете от контакта и оставете да се охлади напълно – поне 2 часа. 
  2. Поставете парния генератор на ръба на маса или мивка. Задръжте чаша (най-малко 250 мл) под копчето EASY DE-CALC.
  3. Отстранете копчето. Оставете водата и частиците варовик да изтекат. 
  4. Задръжте уреда в позиция, така че отворът за EASY DE-CALC да е насочен нагоре и налейте 500 мл дестилирана вода в отвора. (ЗАБЕЛЕЖКА: за PerfectCare Elite (GC96xx) и PerfectCare Elite Plus (GC96xx), налейте 900 мл дестилирана вода.)
  5. Пазете отвора EASY DE-CALC насочен нагоре, поставете отново тапата EASY DE-CALC и я завъртете по часовниковата стрелка, за да я затегнете. 
  6. Свържете уреда към контакт и го включете. Изчакайте 5 минути за загряване на уреда. 
  7. Дръжте спусъка за пара натиснат непрекъснато, докато движите ютията върху парче дебел плат за 3 минути. 
  8. Спрете да движите ютията, когато повече не излиза вода или когато започне да излиза пара. Готови сте да гладите!

  Вижте как да почистите своя парен генератор

  Функция Smart Calc Clean

  PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | серия HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

  инструкция
  инструкция
  инструкция
  инструкция

  При издаване на звук от вашия парен генератор и при премигване на светлината CALC CLEAN е време да почистите варовика.

   

  1. Напълнете водния резервоар наполовина и се уверете, че парният генератор е включен. Ако ютията ви разполага с температурен регулатор с настройка за CALC CLEAN, задайте регулатора на CALC CLEAN.
  2. Поставете своята ютия върху контейнера SMART CALC CLEAN. Контейнерът е снабден с парен генератор в кутията. 
  3. Натиснете и задръжте бутона CALC CLEAN за 2 секунди, докато не чуете звукови сигнали.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели бутонът calc-clean е в предната част на дръжката на ютията.
  4. Когато парният генератор не издава повече звукови сигнали и светлината CALC CLEAN спре да мига, процесът на почистване е завършен. Процесът отнема приблизително 2 минути. Използвайте чиста кърпа за подсушаване на гладещата повърхност.
  5. Готови сте да гладите!

  Вижте как да почистите своя парен генератор

  Функция Easy Rinsing 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

  инструкция
  инструкция
  инструкция
  инструкция
  инструкция
  инструкция

  Удължете срока на експлоатация на вашата ютия с лесни стъпки за почистване на варовик.

   

  1. Извадете от контакта и оставете парния генератор да се охлади напълно – най-малко 2 часа.
  2. Извадете ютията от основата. Извадете водния резервоар (ако се разглобява). 
  3. Хванете с две ръце парния генератор и го раздрусайте силно. 
  4. Отстранете капачето на Calc Clean (ако моделът ви разполага с такъв). Развийте капачката или копчето на Calc Clean. 
  5. Наклонете парния генератор към мивката, за да го изпразните. Напълнете и изпразнете още 2 пъти за най-добри резултати и по-дълъг срок на експлоатация.
  6. Поставете обратно капачето или копчето на място, както и клапата (ако е приложимо).
  7. Готови сте да гладите!

  Вижте как да почистите своя парен генератор

  Функция за касета против варовик PureSteam

  PerfectCare Pure (GC76xx)

  Когато вашият парен генератор издаде звуков сигнал и светлината на ANTI-CALC започне да мига е време да смените касетата против варовик Pure Steam. Ако не смените касетата, вашият парен генератор ще продължи да работи в продължение на още 15-30 минути, след което ще се изключи автоматично, за да предотврати повреда. 
   
  Ако не разполагате с резервна касета под ръка, можете да продължите да гладите като използвате деминерализирана вода или декалцирана вода от водния филтър IronCare на Philips.

  1. Отворете вратата на ANTI CALC FILTER на основата на вашия парен генератор и извадете старата касета от отделението.
  2. Вземете нова касета и отстранете гумената част от дъното.
  3. Поставете новата касета в отделението и я натиснете, докато чуете щракване. Затворете вратата.
  4. Готови сте да гладите!

  Често задавани въпроси относно парни генератори на Philips

  Трябва ли да използвам деминерализирана или вода за гладене за предотвратяване на натрупване на варовик в моя парен генератор?

  Препоръчваме ви да използвате чешмяна или деминерализирана вода за всички парни генератори и ютии на Philips. Деминерализираната вода е най-добрата опция за предотвратяване на натрупване на варовик във вашата ютия.
   

  Моля, никога не използвайте вода за гладене или парфюмирана вода във вашия парен генератор или ютия на Philips. Ако ги използвате вашата ютия ще се замърси и може да се повреди.

  Мога ли все още да използвам моя парен генератор, когато светлината за почистване на варовик мига?

  Не, когато светлината за почистване на варовик мига, вашата ютията с парен генератор ще спре да изпуска пара. Вие трябва да завършите целия цикъл на почистване на варовик, преди парният генератор да е готов за използване.

  Приключих с почистването на варовик от моя парен генератор, но светлината за почистване на варовик продължава да мига

  Може да се случи така, че цикълът на почистване на варовик да не е завършил напълно и нулирането не е извършено успешно. (функция Smart Calc Clean)


  Извършете отново дейността по почистване на варовик и се уверете, че процесът е завършен. Когато цикълът на почистване на варовик завърши, вашата ютия ще се нулира и светлината за почистване на варовик ще се изключи автоматично. (функция Easy De-Calc)  

   

  Ако проблемът остане или ако имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с Обслужване на клиенти на Philips

  Процедурата Calc-Clean не стартира, какво трябва да направя?

  Процедурата Calc-Clean ще стартира само след извършване на следните стъпки:
   

  1. Напълнете контейнера за вода
  2. Поставете ютията с парен генератор върху тавата за почистване на варовик
  3. Натиснете и задръжте за 2 секунди бутона Calc-clean

  След почистване на варовика от гладещата повърхност на моята ютия продължават да излизат бели или кафяви люспи

  Когато все още има бели или кафяви петна върху дрехите ви след почистване на варовика от ютията, ние препоръчваме да повторите процедурата по почистване на варовик. Като направите това, Вие ще изплакнете своята ютия отново и всички остатъци от варовик ще бъдат измити.

  Моята ютия с парен генератор не изпуска пара след почистване на варовик

  След като приключите с процедурата по почистване на варовик и започнете отново да гладите, все още може да излиза вода от гладещата повърхност и да няма пара (ниско ниво). Това се случва, ако във вашата ютия все още има вода от процедурата по почистване на варовик.
   

  За да решите този проблем и да отстраните водата от системата, моля, натиснете бутона за пара непрекъснато за най-малко 30 секунди. Ще чуете звук на изпомпване и след като цялата вода е отстранена ще забележите генериране на пара.

  Трябва ли да почиствам моя парен генератор, въпреки че винаги използвам деминерализирана вода?

  Когато винаги използвате деминерализирана вода във вашия парен генератор няма да се образува варовик. Въпреки това, при някои парни генератори светлината за почистване на варовик ще мига на базата на времето, през което е използван уредът. В този случай, моля, завършете процедурата по почистване на варовик, за да можете от ново да използвате уреда.

  Абонирайте се за нашия бюлетин

  * Това поле е задължително

  Ексклузивни промоции и купони

  Пускане на продукти на пазара

  Съвети и препоръки

  *

  Искам да получавам рекламни съобщения, основани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.