България

Актуализация на бележката за поверителност на Philips

Ние от Philips имаме дългосрочен ангажимент да уважаваме неприкосновеността на всеки потребител, клиент и пациент, с когото имаме взаимоотношения, и поради това е много важно за нас да бъдем прозрачни относно начина, по който управляваме личните ви данни.

 

Ние правим актуализации на нашата бележка за поверителност според General Data Protection Regulations (GDPR) на Европейския съюз, влизащ в сила в ЕС.

 

Нищо относно текущите ви настройки или начина, по който се обработва информацията ви, не се променя, но ние подобрихме нашата бележка за поверителност, за да я направим по лесна за четене и навигиране. Нашата бележка за поверителност е предназначена да ви помогне да разберете индивидуалните си права, а също и какви лични данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях и как ги защитаваме.

 

Нашата нова бележка за поверителност ще влезе в сила на 25 май 2018 г.

 

Моля, открийте бележката за поверителност в настройките на вашето мобилно приложение, App Store или Play Магазин.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.