Профил на компанията

Профил на компанията

Профил на компанията

 

Royal Philips от Холандия е компания с разнообразни технологии, която се фокусира върху подобряване на живота на хората чрез смислени иновации в областите на Здравеопазването, Потребитеската електроника и Осветлението. Компанията е лидер в кардиологичната помощ, бързата медицинска помощ и медико-санитарната помощ у дома, енергийно ефективните решения за осветление и новите осветителни приложения, както и мъжкото бръснене и подстригване и устната хигиена.

Ultrasound

Създавайки иновации, които са от значение за хората

 

"От въвеждането на първата крушка от Philips преди повече от 120 години иновациите и ориентираният към хората подход винаги са били в основата на нашата компания.

 

Нашият ангажимент е да предоставяме нови технологии в областта на здравеопазването и осветлението, както и новаторски и локално значими потребителски продукти, които дават реална полза за нашите клиенти, потребители и заинтересовани страни по целия свят. Ние смятаме, че най-добрият начин да направим това е чрез дълбоко разбиране на нуждите и желанията на хората.

 

Когато ние съчетаем и двете – хора и иновации – ние създаваме следващо поколение технологии и продукти, които хората наистина искат и от които имат необходимост. Това са значими иновации, които помагат на хората да бъдат здрави, да живеят добре и да се наслаждават на живота. Това ни отличава и ни прави Philips."

Bridge

Бизнес Акценти в първото тримесечие на 2015

 

"Philips укрепи лидерската си позиция в бързо развиващия се пазар за образна диагностика чрез придобиването на компания Volcano. Придобитата компания е получила CE Mark и US FDA лицензи за своята технология за измерване от следващо поколение iFR Scout, чрез която е разширила своята богата продуктова гама в образната диагностика и катетри за кардиоваскуларни приложения."

Развивайки бизнеса за дигитална патология чрез лидерство в технолгиите, Philips подписа съвместно споразумение с Mount Sinai Health System в Ню Йорк за създаването на база данни за дигитална патология от стотици хиляди тъканни образци за разработката на иновативни алгоритми, който ще позволят по-персонална грижа за пациентите.

Philips продължава да разраства своите CityTouch осветителни системи след като Лос Анджелис е приел усъвършенстваната Philips система за управление, която използва мобилни и клауд базирани технолгоии за контрол на уличното осветление. Системите Philips CityTouch вече са използвани в над 250 града по света.

Philips will outfit the New NY Bridge in New York with cloud-based connected LED lighting, transforming this iconic landmark through remotely programmed dynamic colorful architectural lighting and roadway lighting. The project involves Philips ActiveSite and Philips CityTouch cloud-based systems, allowing remote monitoring and management. It is the largest, most advanced architectural bridge and roadway infrastructure project in the USA.
Philips will outfit the New NY Bridge in New York with cloud-based connected LED lighting, transforming this iconic landmark through remotely programmed dynamic colorful architectural lighting and roadway lighting. The project involves Philips ActiveSite and Philips CityTouch cloud-based systems, allowing remote monitoring and management. It is the largest, most advanced architectural bridge and roadway infrastructure project in the USA.
Cover circular economy

Преосмисляне на бъдещето

 

Нашият преход към кръгова икономика

 

Свалете брошурата

Circular economy

Circular Economy

 

Нашият преход към кръгова икономика

 

Пътешествието на Philips

 

Научете повече за нашите дейности на Guardian Sustainable Business

Philips за първото тримесечие на 2015 г.
Продажби Коригирана печалба
5,3 млрд
преди лихви, данъци и амортизации (EBITA)
327 млн.
Нетни приходи
100 млн.