sustainability

Устойчивост

frans-van-houten

Като водеща компания в здравните технологии, нашата цел е да подобрим здравето и благополучието на хората чрез значими иновации и да повлияем положително върху 2,5 милиарда души на година до 2030 г.

 

Ние се стремим да развиваме Philips отговорно и устойчиво, следователно непрекъснато си поставяме предизвикателни екологични и социални цели и отговаряме на най-високите стандарти на управление.

 

Да действаме отговорно към планетата и обществото е част от нашето ДНК. Уверен съм, че това е най-добрият начин за нас да създадем една превъзходна дългосрочна стойност за множеството заинтересовани страни на Philips.

Frans van Houten,

Главен изпълнителен директор на Philips

Нашият подход

 

Philips отдава най-висок приоритет на своите екологични, социални и управленски (ESG) ангажименти.

 

Основните моменти от ESG ангажиментите на Philips за 2025 г. включват 100% от въвеждането на нови продукти в съответствие с изискванията на EcoDesign, разширяване на достъпа до грижа за 300 милиона души в общности с недостатъчно обслужване и пълна прозрачност на данъчните вноски.

 

Нашият подход към екологичните и социалните измерения се отразява в нашия ангажимент към целите за устойчиво развитие (SDG) на ООН 3, 12 и 13:

 

  • SDG 3: Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи
  • SDG 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство
  • SDG 13: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и въздействието от него

 

Научете повече

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Разбирам

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Разбирам

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.