Какво означава това?

 

Моделът на продажби за продукти и устройства на Philips се базира на тясно сътрудничество между Philips и нейните дистрибутори.

 

Следователно, за да отговори на Вашите Очаквания, изразени в този формуляр, може да се наложи да се свържете директно с нашия дистрибутор, който има всичката необходима информация, за да отговори на Вашите Очаквания по компетентен, фактологичен и изчерпателен начин. Чрез поставянето на отметка в това поле Вие се съгласявате Philips да изпраща личната информация, която сте ни предоставили в този формуляр, на своите партньорски дистрибутори на продукти и устройства на Philips. Вашите данни ще бъдат предавани единствено за целите на директно включване на дистрибутора, за да отговори на Очакванията, изразени от Вас в този формуляр, по отношение на контакта с търговския отдел, ценови оферти/демонстративни материали или експертна литература. Това означава, че дистрибуторът ще може също да се свързва с Вас директно по тези въпроси. Можете да отмените своето съгласие, като се свържете с нас чрез сайта за информация за поверителност на Philips  (https://www.philips.bg/a-w/privacy-notice.html).

 

Администраторът на личните Ви данни, обработени, за да ги предостави на дистрибутори на продукти и устройства на Philips, е компанията PHILIPS ROMANIA SRL, със седалище в Букурещ, Șoseaua Pipera, Nr. 46D-46E-48, парк Орегон, сграда C, етаж 2, сектор 2 Правната база за обработка на личните Ви данни е Вашето съгласие, което изразявате чрез поставяне на отметка в това поле (член 6, раздел 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните).

 

Дистрибуторът на продукти и устройства на Philips, който получава Вашите лични данни от нас, ще бъде техен независим администратор.

За повече информация относно начина, по който Philips обработва Вашите лични данни, моля, прочетете Политиката за поверителност на Philips.