Бележка за поверителност на

Политика за поверителност на PHILIPS


Последна актуализация: януари 2022 г.

Тази политика за поверителност ви дава информация за това кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях. Имайте предвид, че за целите на тази Политика за поверителност лични данни означава всяка информация или набор от информация, която пряко или косвено ви идентифицира, като вашето име, имейл или телефонен номер. Тази Политика за поверителност включва и информация за това как Philips или свързана с Philips компания обработва вашите лични данни, когато взаимодействате с нас, в качеството ви на потребител, бизнес клиент, доставчик, бизнес партньор, кандидат, посетител, участник в проучване, акционер или друго лице с бизнес връзка с нас. Моля, отделете малко време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност.

За повече информация относно нашата практика за поверителност посетете нашата страница за поверителност на Philips.

Съобщение за поверителност на Philips с един поглед

 
 • Кои сме ние
 • Как използваме вашите лични данни
 • Как защитаваме вашите лични данни
 • Как прехвърляме вашите лични данни между държави
 • Вашите права за поверителност
 • С кого споделяме вашите лични данни
 • Колко дълго съхраняваме вашите лични данни

Кои сме ние


Освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност или в други съобщения за поверителност, специфични за продукти или услуги, администраторът на вашите лични данни (както и представител на администратора в Европейския съюз) е Philips International BV

Пощенски адрес:

До Служба за поверителност на Philips (Правен екип )
Amstelplein 2
1096 г. пр. н. е
Амстердам
Холандия
Прочетете повечеПрочетете по-малко

Как използваме вашите лични данни


Ако искате да научите повече за това как обработваме вашите лични данни, просто изберете някоя от следните действия и ще разберете.

Посещение на нашите офиси

В нашите офиси на Philips се срещаме с посетители като кандидати за работа, доставчици и търговци, заинтересовани страни и всякакви други лица, които може да имат нужда да взаимодействат с персонала на Philips.
 
Ако посетите нашите помещения на Philips, трябва да сте наясно, че можем да поискаме личните ви данни, за да ви предоставим персонализирана значка, която ще ви позволи достъп до нашите офиси. Можем също така да използваме системи за видеонаблюдение (или други видео устройства), за да записваме определени пространства от нашите помещения. Когато използваме такива видео устройства, ние поставяме предупредителни знаци, за да сме сигурни, че сте наясно, че ще записваме изображения или видеоклипове.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • Поддържане на безопасността и сигурността на служителите, посетителите, гостите на Philips и имуществото и активите на Philips;
 • Защита на законните интереси на Philips, като разследване на неспазване на политиките и процедурите на Philips, потенциални престъпни дейности (напр. подозрение за кражба на фирмено или лично имущество) и други инциденти или злополуки в нашите помещения;
 • Започване на дисциплинарни и съдебни процеси и процедури, включително запазване на доказателства и разкриване на записи за целите на правни искове и производства.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Когато ви предоставяме персонализирана значка, която ще ви даде достъп до нашите офиси, обикновено искаме вашето име и информация за посещение;
 • Когато използваме системи за видеонаблюдение, ние обработваме вашите видеозаписи (напр. вашето изображение, заснето в системата за видеонаблюдение).


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да защитим основни права като правото на свобода и сигурност, правото на собственост, правото на защита.

Кой е администраторът на вашите данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips в страната, в която сте посетили нашите помещения, посочена в нашите Условия за ползване (вижте долния колонтитул) като оператор на този уебсайт.

Съобщавайте за оплакванията си като подател на сигнали

Ние се грижим да бъдем отговорен партньор в обществото, да действаме почтено към нашите служители, клиенти, бизнес партньори и акционери, както и към по-широката общност. Докато преследваме нашите бизнес цели, ние винаги се стремим да правим това по отговорен начин, за да гарантираме, че правим правилното нещо. Това означава, че ако знаете за някакви етични нарушения по отношение на бизнеса на Philips, можете да съобщите за оплакванията си чрез Philips Speak Up, уебсайт за докладване и безплатна телефонна услуга. Можете да направите това анонимно (ако е позволено от местното законодателство). Ако решите да разкриете самоличността си, вашата жалба, както и вашите лични данни ще бъдат официално регистрирани в базата данни за оплаквания на Philips GBP. Всяко съобщено безпокойство винаги ще предизвика задълбочена последваща процедура.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • разследване на потенциални нарушения на нашите Общи бизнес принципи или които по друг начин представляват заплаха за корпоративната цялост на Philips;
 • предприемане на всякакви действия, които може да са необходими за извършване на бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби.


Какви лични данни обработваме
Ако съобщите за безпокойство чрез нашия Philips Speak Up, ние обработваме следните категории лични данни:

 • Ако разкриете своята самоличност: Вашето име, телефонен номер, имейл адрес, най-доброто време за връзка с вас и отношенията ви с Philips (бивш служител, доставчик, клиент или друг), ако решите да предоставите тази информация.
 • Името и други лични данни на всички лица, които посочите в доклада си, ако желаете и можете да предоставите тази информация.
 • Подробности за инцидента, за който съобщавате (време, място, район, обстоятелства, описание на случилото се, възможните ефекти върху юридическото лице на Philips и дали ръководството е наясно с този проблем).


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да извършваме бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като като правото на свобода и сигурност, правото на собственост, правото на защита, свободата на стопанска дейност.

С кого споделяме вашите лични данни
Вашите лични данни се регистрират в базата данни за жалби на Philips GBP, откъдето ще бъдат изпратени, при стриктно необходимост, на съответните лица във Philips. Това означава, че информацията може да бъде споделена с назначения(ите) следовател(и), назначения служител по спазването на GBP и в някои ситуации членове на вътрешния одит на групата, както и юридическите лица на групата, или извън Philips (криминалисти, юрисконсулти), които изискват тази информация, за да гарантиране на съответствие с Политиката за отчитане на GBP и законовите или регулаторни задължения или като вход за последващи съдебни производства.

Отправяне на заявление за поверителност

Ние работим по високи стандарти, когато става въпрос за обработка на вашите лични данни. Следователно, както е описано в това Съобщение за поверителност, ако искате да упражните правата си за поверителност, да ни зададете въпроси относно нашите практики за поверителност, да ни подадете жалба за поверителност или да се свържете с нашия служител по защита на данните, можете да се свържете с нас (ще намерите контактен формуляр за поверителност в съответния раздел на това Съобщение за поверителност) и ние ще направим всичко възможно да отговорим на вашата заявка. Вашето искане за поверителност, както и вашите лични данни ще бъдат официално регистрирани в електронно дело и това ще задейства вътрешен процес, насочен към удовлетворяване, доколкото е възможно, на вашето запитване.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме вашите лични данни с цел спазване на законите и разпоредбите за поверителност и защита на данните, на които сме подчинени.


Какви лични данни обработваме
Ако изпратите искане за поверителност към нас, ние изискваме определена информация от вас, тъй като се нуждаем от нея, за да ви отговорим и да отговорим адекватно на вашето запитване. По-специално, имаме нужда от следната информация:

 • Вашата електронна поща;
 • Вашите взаимоотношения с Philips (потребител, кандидат за работа или друг).


Освен това, ако желаете, можете също да ни разкриете пълното си име, държавата си, предпочитания от вас език и всяка друга информация, която решите да включите в запитването си.


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е нашата необходимост да спазваме законите и разпоредбите за поверителност и защита на данните, на които сме подчинени.

Присъединяване към нашето събрание на акционерите

Акциите на Philips са листвани на фондовата борса на Euronext Amsterdam и Нюйоркската фондова борса. Отношенията между Philips и неговите акционери се уреждат от холандското законодателство и нашия устав. Като акционер на Philips, вие имате определени права, като например правото да гласувате по определени корпоративни въпроси (наред с други: назначаване на членове на управителния и надзорния съвет, нареждане за заплащане, приемане на финансови отчети , разпределяне на дивиденти и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет). Гласуването се провежда на нашите годишни и, ако има такива, извънредни събрания на акционерите.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ако сте акционер и решите да упражните правата си в контекста на общо събрание на акционерите, ние обработваме личните ви данни, за да ви позволим да упражнявате правата си на акционери, например да запишете вашето участие в събранието на акционерите, да администрирате вашите инструкции за гласуване чрез пълномощник и за обработка на вашия глас и/или въпроси или изявления по време на събранието на акционерите.

Сравнително малък брой от акциите на Philips в обращение са регистрирани на името на индивидуални акционери. Както се изисква от приложимото законодателство, Philips поддържа и регистър, съдържащ данните на притежателите на поименните акции и може да комуникира с тези акционери относно годишното събрание на акционерите и за разпределянето на дивиденти.

Обикновено събранията на акционерите се записват аудио-визуално за вътрешни цели и могат да бъдат последвани от връзка на живо в интернет, достъпна чрез нашия уебсайт.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Пълно име и титла
 • Дата на раждане
 • пощенски адрес
 • Имейл адрес
 • Идентификатор на акционера
 • Финансова информация (брой акции, дивидент и др.)
 • Банка или посредник
 • Номер на банкова сметка, номер на сметка за ценни книжа
 • Име на вашия упълномощен представител (ако има такъв)
 • Инструкции за гласуване чрез пълномощник или подадени гласове
 • Съдържанието на въпроси, мнения или предложения, които можете да изразите преди или по време на събрания на акционерите


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е нашата необходимост да спазваме приложимите закони, на които сме подчинени, както и нашия легитимен интерес да извършваме бизнес по отговорен начин, например когато правим аудио- видеозапис на събранията на акционерите.

Абониране за нашите известия за връзки с инвеститорите или съобщения за пресата

Във Philips се стремим да предоставим превъзходна, дългосрочна стойност на нашите клиенти и акционери, като същевременно действаме отговорно към нашата планета и общество, в партньорство с нашите заинтересовани страни. Ако се интересувате да получавате последните ни прессъобщения или известия за връзки с инвеститорите, можете да се абонирате за нашите актуализации по имейл.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме вашите лични данни за следната цел - да ви изпращаме по имейл нашите съобщения за пресата или известия за връзки с инвеститорите.
Ако се абонирате за известията за връзки с инвеститорите, ние ще ви уведомяваме за уебкастове и обаждания на инвеститори. Ако се абонирате за прессъобщенията, ние ще ви съобщаваме за последните ни новини.


Какви лични данни обработваме
За да се абонирате за последните ни прессъобщения или известия за връзки с инвеститорите, ние питаме за вашето пълно име, имейл адрес и компанията, за която работите (само за уведомления за връзки с инвеститорите и в случай, че представлявате институционален инвеститор или банка).


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме личните ви данни за изпращането на последните ни прессъобщения или известия за връзки с инвеститорите, е вашето съгласие. Във всеки случай можете да се отпишете по всяко време чрез връзката в долната част на имейлите или чрез съответните бутони „Отписване“ в уеб страниците за връзки с инвеститорите на Philips и прессъобщенията.

Кандидатстване за работа или взаимодействие с нас за възможности за работа

Нашият процес за набиране на персонал е предназначен да ни помогне да намерим хора, които споделят нашата страст за подобряване на живота чрез значими иновации и да ви помогне да разберете дали Philips е точното място за вас. Този процес включва следните дейности:
 • кандидатстване за работа в нашия уебсайт за кариера;
 • да се регистрирате за нашите кариерни бюлетини, за да получавате най-новите работни места и новини направо във входящата си кутия;
 • взаимодействие с нас (например с нашите служители) за възможности за работа.


Защо обработваме вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на функционалността на нашия уебсайт за кариера за вас, като например уреждане на достъп до регистрирания ви акаунт и ви позволява да подавате заявления чрез уебсайта за кариера;
 • Оценка на вашите умения, квалификация и пригодност да работите за Philips спрямо позицията, за която сте кандидатствали и/или други възможности за кариера;
 • Питаме ви дали искате вашите данни да бъдат запазени в нашия резерв от таланти. Ако сте съгласни, ние ще се свържем активно с вас, ако възникнат други подходящи свободни работни места.
 • В зависимост от държавата на заетост и въз основа на това, което е разрешено от приложимите закони, проверка на вашата информация, включително чрез референтни проверки и, където е приложимо, проверки на миналото.
 • Комуникация с вас относно процеса на набиране на персонал;
 • Изпращаме ви по имейл новини и актуализации за работни места и дейности за наемане на работа Philips (ако сте влезли);
 • Изготвяне на оферта, ако вашата кандидатура е успешна;
 • Спазвайки приложимите закони и разпоредби, ние сме обект и си сътрудничим с регулаторни и правоприлагащи органи.


Какви лични данни обработваме
В зависимост от конкретната дейност по набиране на персонал, ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за контакт (като пълно име, имейл адрес, телефонен номер, държава на пребиваване, домашен адрес, друга информация за контакт);
 • Данни за вашите умения и квалификации, съдържащи се в автобиографии, мотивационно писмо или друга документация, предоставена ни във вашата кандидатура (като история на образованието, трудов опит, преписи);
 • Данни, необходими за извършване на проверки на фона или заетостта, когато това е разрешено от приложимите закони (като документи за доказване на вашата самоличност или квалификация);
 • Актуална информация за вида работа, която търсите или може да търсите и/или желана заплата и други условия, свързани с компенсации и пакети обезщетения, желание за преместване или други предпочитания за работа;
 • Данни, необходими за отправяне на условно предложение за работа (като банкови данни за обработка на плащания на заплати, данни за контакт при спешни случаи, за да знаете с кого да се свържете, в случай че имате спешен случай на работа);
 • Подробности за това как сте чули за позицията, за която кандидатствате;
 • Данни, произхождащи от оценки или попълнени от вас въпросници (като вашият отговор на писмени оценки);
 • В определени случаи може да се присъедините към видео интервюта по избор. В този случай може да обработим вашето изображение или други данни, заснети от вашата камера.
 • Информация относно всички предишни приложения, които може да сте направили към Philips.
 • Информация, която правите публично достъпна, за която смятаме, че е от значение за вашето приложение или потенциално бъдещо приложение (като вашата информация, съдържаща се във вашия профил в LinkedIn).
 • Ако сте препоръчан, ние обработваме информация, която лицето, което ви препраща, предоставя за вас.
 • Ако се изисква или разрешава от местните закони, ние можем също да обработваме информация от чувствителен характер, такава информация за увреждания, до степента, която е от значение за изпълнението на вашата работа.


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • нашата необходимост да изпълним договор, на който сте подчинени, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес.
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени.
 • вашето съгласие, за да ви изпращаме по имейл новини и актуализации за работни места и дейности за набиране на персонал във Philips и за съхраняване на вашите данни в нашия резерв от таланти и за контакт с вас за възможности за кариера.


Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е свързаната компания на Philips в страната, която възнамерява да ви наеме (идентифицирани в нашите Условия за ползване - вижте долния колонтитул - като оператор на този уебсайт), както и Philips International BV

Свързване с нашия отдел за обслужване на клиенти

Ако имате нужда от помощ и поддръжка от Philips, можете да се свържете с нашия екип за поддръжка чрез нашия уебсайт (чрез чат или уеб формуляр), телефон или социални медии и те ще направят всичко възможно, за да отговорят на вашите въпроси и да ви осигурят необходимата поддръжка.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да отговорим на вашите въпроси и да ви предоставим необходимата поддръжка, включително да ви информираме за напредъка на вашия случай и работна поръчка (това може да включва планиране, предоставяне на дистанционни/на място сервизни дейности, включително поръчка на части, в случай че сте бизнес клиент);
 • за да потвърдите вашата самоличност (напр. ако вече имате акаунт в MyPhilips) и да ви подкрепяме съответно;
 • да се занимаваме с всякакви последващи въпроси, които могат да възникнат от вашето запитване, като например за установяване, упражняване или защита от правни искове;
 • да проверяваме и подобряваме нивото на услугата, която предоставяме; например, ако се свържете с нас по телефон или чат, можем да запишем разговора, за да обучим нашия екип по време на вътрешно обучение, така че винаги да можем да подобрим нашата поддръжка за обслужване на клиенти.
 • да подобрим, поправим и персонализираме нашите продукти и услуги;
 • в случай, че поискате нашата помощ относно продукт на Philips, произведен от един от нашите партньори за лицензиране на марка, за да насочите заявката ви към съответния партньор за лицензиране на марка, така че той да може да ви осигури необходимата поддръжка.
 • да привеждаме дейността си в съответствие с регулаторните и качествени стандарти и разпоредби.
 • за да ви попитаме дали искате да получавате промоционални имейли от Philips и да сте в течение за нови и съществуващи продукти и услуги на Philips и за нашите събития (ако искате да научите повече, вижте раздела „Присъединяване към нашите маркетингови инициативи“).


Какви лични данни обработваме
Ако имате въпрос или поискате нашата поддръжка, трябва да ни дадете някаква информация, като вашето име, имейл адрес, телефонен номер или друга информация, необходима за справяне с вашия въпрос или запитване. Ако имате акаунт в MyPhilips, може да използваме информацията, свързана с вашия акаунт, за да ви предоставим исканата поддръжка.


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • нашата необходимост да изпълним договор, на който сте подчинени, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес.
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени.

Използване на нашия портал за самообслужване, за да поискате ремонт/замяна

Ако вашият продукт на Philips е повреден или вече не работи в съответствие с очакванията, можете да потърсите нашите ръководства, често задавани въпроси за продукта или стъпки за отстраняване на неизправности. Ако те не решат проблема ви, можете директно да отидете на нашия портал за самообслужване, за да поискате ремонт/замяна или да направите това с подкрепата на нашите агенти за грижа за потребителите. Като алтернатива можете да подадете заявки, свързани с гаранцията на продукта, чрез нашата мрежа от партньори за ремонт на трети страни (като търговци на дребно или центрове за ремонт), които обслужват нашите продукти и се свързват с нашата система за рекламации и ремонт, за да подадете вашата рекламация. В този контекст ние ще обработваме вашите лични данни.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • да изпълним искането за ремонт/замяна и да предоставим обслужване, свързано с гаранцията на продукта;
 • за да ви позволим да проследявате и да ви предоставим състоянието на вашия ремонт или смяна;
 • да ви доставим продукта;
 • за да се свържем с Вас в случай на проблеми с доставката или за да получим допълнителна необходима информация за изпълнение на заявката Ви за услуга.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за контакт (като вашето име, фамилия, адрес, телефонен номер);
 • Информация за продукта (напр. номер на модела, дата на покупка),
 • Информация, необходима за преглед на вашата заявка за сервиз или ремонт,
 • Информация, необходима за потвърждение, че вашият продукт е в гаранционния срок (напр. доказателство за покупка).


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са нашата необходимост да сключим и изпълним договор с вас или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.

Създаване на вашия акаунт в MyPhilips

Ако искате да се възползвате от нашите услуги, като например регистриране на продукти на Philips или разширени гаранции за избрани продукти, можете да създадете своя акаунт в MyPhilips.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да създадете и поддържате своя акаунт в MyPhilips;
 • за да ви позволи да регистрирате вашите продукти на Philips;
 • да Ви предоставим разширена гаранция за избрани продукти.


Можете също да използвате своя акаунт в MyPhilips за други услуги, като например:

 • Управление на вашите предпочитания за маркетингова комуникация: когато създавате своя акаунт във Philips, можете да посочите дали искате да получавате маркетингови съобщения от Philips. По този начин можем да се свържем с вас, ако имаме нещо, което смятаме, че ще ви хареса.
 • Влизане в мобилни приложения на Philips.
 • Закупуване на продукти и услуги на Philips в нашия онлайн магазин на Philips за потребители, консултиране на историята на вашите поръчки и управление на вашите абонаменти;
 • Присъединете се към нашите продуктови тестове и ни кажете какво мислите за нашите продукти.
 • Участие в нашите промоции, като връщане на пари или промоции с купони.


Ако искате да научите повече за това как обработваме личните ви данни в контекста на подобни други услуги, просто ги изберете в това съобщение за поверителност и ще разберете.


Какви лични данни обработваме
Ако създадете акаунт в MyPhilips, ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за контакт (като вашето име, фамилия и имейл адрес). Ако решите да създадете акаунт в MyPhilips с вашия акаунт в социалните медии, регистрационният формуляр ще бъде предварително попълнен с информацията за контакт, предоставена от вашия доставчик на социални медии.
 • Информация за вашето местоположение (като вашата държава, езикови предпочитания);
 • Информация за вашия регистриран продукт/услуга (като името на закупения продукт и датата и доказателството за покупката).


Освен това, ако желаете, можете да изберете да ни предоставите:

 • Вашият псевдоним, който ще бъде използван за персонализиране на нашите промоционални или транзакционни комуникации към вас; и
 • вашата дата на раждане, която ще бъде използвана за персонализиране на нашите промоционални съобщения към вас (например кога е вашият рожден ден).


Ако искате да създадете акаунт в MyPhilips в качеството си на професионалист (т.е. бизнес клиент, доставчик и/или бизнес партньор на Philips), можем също да обработваме следните данни:

 • Име на фирмата
 • Адрес на компанията
 • Фирмен телефонен номер
 • Тип организация
 • работа титла/специалност
 • Номер на клиентска сметка.


Можете да изтриете акаунта си в MyPhilips по всяко време. За да направите това, трябва да влезете и да намерите бутона за изтриване във вашите настройки. След това ще премахнем вашия акаунт в MyPhilips и всички свързани с него данни (това включва и данни, обработени в контекста на другите услуги на Philips, изброени по-горе и свързани с вашия акаунт в MyPhilips), освен ако не сме задължени по закон да съхраняваме определени данни.


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е нашата необходимост да сключим или изпълним договор с вас, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.

Закупуване на продукти на Philips онлайн

Можете да закупите онлайн продукти и услуги на Philips в нашите онлайн магазини.
Като потребител, можете или да използвате своя акаунт в MyPhilips, или да платите като гост (освен ако не искате да закупите услуги, в този случай ще ви е необходим акаунт в MyPhilips).
Като професионалист (например, ако сте здравни специалисти или дистрибутор и искате да закупите нашите здравни продукти от нашия магазин за здравеопазване на Philips), ще трябва да създадете фирмен или професионален акаунт.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • за обработка на вашите поръчки и обработка на плащането. В този контекст може да обработваме вашите лични данни, за да предотвратим и открием измами и злоупотреби, за да защитим сигурността на нашите клиенти, Philips и други. Можем също така да използваме методи за оценка за оценка и управление на кредитните рискове;
 • да доставим закупените продукти и услуги на адреса за доставка, който ни предоставите. За целта работим заедно с нашите партньори дистрпибутори, които ни помагат да подготвим и правилно обработим вашия пакет, и с нашите логистични партньори, които доставят вашия пакет до избрания адрес.
 • да ви информираме по имейл за състоянието на вашата поръчка;
 • да се свържем с вас по имейл за транзакционна и техническа поддръжка;
 • за да ви позволи да прегледате историята на вашите поръчки, да запазите любимите си артикули или да създадете списъци с желания и да управлявате абонаментите си, ако има такива;
 • За да спазваме законите и разпоредбите, на които сме подчинени (например за данъчни цели сме длъжни да съхраняваме подробностите за всяка покупка).


Имайте предвид, че някои продукти и услуги на Philips, налични в нашия онлайн магазин на Philips за потребителите, ви се продават от някой от нашите партньори, както е посочено в условията за продажба, които ще ви бъдат показани преди финализиране на поръчката ви. Това означава, че ако направите поръчка с някой от нашите партньори, ние ще споделим вашите лични данни (като вашето име и адрес) с този партньор, за да може той да изпълни споразумението, което сте сключили, и следователно да изпълни поръчката ви и да ви изпрати фактурата. Партньорът може също да използва вашите лични данни, за да актуализира статуса на вашата поръчка и да ви предостави необходимата поддръжка на клиенти. Ако искате да научите повече за това как нашият партньор ще обработва вашите лични данни, ние ви каним да прочетете неговата бележка за поверителност, която ще ви предоставим в нашия онлайн магазин.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Данните за Вашия акаунт (в случай че закупите продукт с Вашия акаунт във Philips);
 • Име и имейл (в случай, че закупите продукт като гост);
 • адрес за доставка и фактура;
 • Информация Фактура/получаване, която включва закупения продукт и услуга;
 • Информация за плащане (като номер на вашата кредитна карта). Моля, имайте предвид, че ние никога не съхраняваме вашата информация за плащане. Когато изпратите плащане, вашата информация за плащане ще бъде изпратена директно до нашия доверен доставчик на плащане, който ще се свърже с вашата банка, за да потвърди транзакцията.
 • Вашата позиция/титла във вашата компания, името и вида на вашата компания, вашите предпочитания за покупка, адрес за доставка/фактуриране на вашата компания , ако закупите нашите продукти или услуги в качеството си на медицински специалист.


В определени случаи можете да изберете да ни предоставите и вашия телефонен номер (по избор), ако искате нашият доверен доставчик на пратки да се свърже с вас по телефона в случай на проблеми с доставката или ако искате нашият екип за поддръжка да се свърже с вас по телефона в случай на проблеми с вашата поръчка.


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • необходимостта ни да изпълним нашите Общи условия за продажба с вас, по-специално нашето договорно задължение да управляваме вашата поръчка;
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес. Това важи, когато извършваме проверки за измами;
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени. Това важи например, когато обработваме подробности за вашата покупка за данъчни цели.


Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни за целите, посочени в този раздел, е свързаното дружество на Philips, посочено в нашите Общи условия за продажба, предоставени ви на нашия уебсайт.
В случай, че направите поръчка в нашия магазин Philips за потребители с един от нашите партньори, администраторът на вашите лични данни е: (i) Philips International BV за събиране на вашата поръчка и обработка на плащането; и (ii) съответният партньор, посочен в неговите условия за продажба или в известието си за поверителност, за изпълнение на поръчката ви, изпращане на фактурата и предоставяне на исканата поддръжка на клиенти.

Взаимодействие в социалните мрежи за Philips

Ако активно комуникирате за нас или нашите марки в социални медии и други публични външни източници (например, ако споделите коментар за продукт на Philips или ако маркирате Philips в публикацията си), ние може да обработваме лични данни за вас, които правите публично на разположение. Например, можем да анализираме и наблюдаваме публично достъпни мнения или изявления, които правите относно Philips.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме вашите коментари или публикации (които може да включват вашите лични данни) за следните цели:
 • да отговори на вашите коментари и въпроси или да ви предостави необходимата подкрепа. В случай, че вашият въпрос или коментар се отнасят до продукт на Philips, произведен от някой от нашите партньори за лицензиране на марката, ние може да предоставим вашите лични данни на съответния партньор за лицензиране на марка, така че той да може да отговори на вашия въпрос или да ви предостави исканата поддръжка.
 • да придобием общо разбиране за това какво казват хората за нас и нашите марки и следователно да подобрим продуктите и услугите си съответно.


Какви лични данни обработваме
За целите, описани по-горе, можем да обработваме всяка информация за вас, която се съдържа в коментари или друго съдържание за Philips, което правите публично достъпно в социалните медии и други публични външни източници. Това може да включва информация като вашето име (или псевдоним), снимка на потребителския профил, държава.

Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да извършваме бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитим основното си право да водим бизнес.

Предоставяне на вашите оценки и отзиви на продуктите на Philips

Ако желаете, можете да изберете да оцените и прегледате нашите продукти на Philips онлайн. Това ни помага да създадем отворен форум, където нашите клиенти могат да намират и обменят достоверни и смислени коментари за нашите продукти.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • за да проверите дали вашият преглед е в съответствие с нашите условия и че не съдържа подвеждащи или неточни твърдения относно ефективността на продукта (например промоция извън етикета или не в съответствие с нашите инструкции за употреба);
 • да публикувате вашата оценка и отзиви онлайн и да дадете възможност на всеки да се поучи от вашия опит с нашите продукти;
 • да придобием общо разбиране за това какво казват хората за нас и нашите марки и следователно да подобрим продуктите и услугите си съответно;
 • да се свържем с вас и да предложим нашата помощ, в случай че вашият преглед покаже, че не сте доволни от нашия продукт или услуга. В случай, че такъв преглед се отнася до продукт на Philips, произведен от някой от нашите партньори за лицензиране на марка, ние може да предоставим вашите лични данни на съответния партньор за лицензиране на марка, за да могат да се свържат с вас и да предложат съдействие.
 • да се свържем с вас в случай на проблеми със здравето и безопасността или отговорност.
   

Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни: имейл, местоположение, възраст, пол, брой хора, живеещи във вашето домакинство, период на използване на нашия продукт Philips.
 

Имайте предвид, че когато предоставите своята оценка и напишете отзив, ние няма да направим имейла ви видим за други посетители. Ние ще направим видима другата информация, която ни предоставяте, тъй като това ни помага да създадем отворен форум, където нашите клиенти могат да намират и обменят истинска и смислена информация около нашите продукти.
 

Освен това, за да зачитаме поверителността си, ви насърчаваме да посочите псевдоним, а не истинското си име, когато оставяте своя преглед.

Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • необходимостта ни да изпълним нашите Общи условия;
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес. Това важи, когато обработваме личните ви данни, за да подобрим нашите продукти и услуги и когато се свързваме с вас (или предоставяме вашите лични данни на нашия партньор за лицензиране на марката, така че те да могат да се свържат с вас), за да ви окажем съдействие.
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени. Това важи например, когато се свързваме с вас по въпроси, свързани със здравето и безопасността.

Тестване на нашите потребителски продукти

Ако искате да станете тестер на продукти на Philips и да ни кажете какво мислите за нашите потребителски продукти, можете да го направите, като създадете акаунт на Philips (освен ако вече имате такъв), изберете тест, който ви интересува, и кандидатствате.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • за да преценим дали можете да бъдете избран за участие в теста, въз основа на вашите отговори на нашите въпроси по време на процедурата за подбор и на базата на нашите условия.
 • (ако сте избрани), за да управлявате правилно участието си в теста в съответствие с нашите условия. Това включва дейности като информиране по имейл, ако сте избрани да участвате в теста, изпращане до вас на нашия продукт на адреса, посочен в процеса на регистрация, получаване и анализ на обратната връзка, която споделяте с нас за продукта, потвърждаване, че публикувахте онлайн отзив за нашия продукт, като поискате обратно продукта, който сте получили (например, в случай че не напишете рецензията в рамките на посочения срок).
 • да подобрим нашия продукт и да разработим нови продукти и услуги.


Какви лични данни обработваме
Когато се регистрирате, за да станете тестер на продукти на Philips, ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за акаунта, като вашето име, фамилия и имейл;
 • Информация за вас, която ни предоставяте, като отговаряте на нашите въпроси по време на процедурата за подбор.
 • Обратна връзка за продукта, който споделяте с нас;
 • Информация за доставка/изпълнение, като вашия домашен адрес и телефонен номер;
 • Преглед на тестовете, в които сте участвали.


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • необходимостта ни да изпълним нашите Условия за ползване за програмата за тестване на продукти на Philips;
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост от защита на основните права като правото на собственост и свободата на стопанска дейност. Това важи, когато обработваме вашите лични данни, за да подобрим нашите продукти и услуги.


Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни за целите, посочени в този раздел, е свързаното дружество на Philips, посочено в нашите Условия за ползване на програмата за тестване на продукти на Philips, предоставени ви в нашия уебсайт.

Присъединяване към нашите проучвания за удовлетвореност

Работим усилено, за да подобряваме винаги нашите услуги и да ги съгласуваме още по-добре с това, което искат нашите клиенти и партньори. Ето защо, ако имате взаимоотношения с нас (напр. в качеството си на бизнес клиент) или ако купувате продукти на Philips или получавате услуги от Philips или партньор за лиценз на марка на Philips, можем да ви поканим да се присъедините към нашето проучване за NPS. Ако решите да участвате и да попълните анкетата, вашата обратна връзка ще бъде използвана, за да разберете колко сте доволни от скорошното обслужване, което сте получили от Philips или партньор за лиценз на марката на Philips или, по-общо, от отношенията ви с Philips. От вашите отзиви ще съберем статистика, която ще ни помогне да подобрим нашите услуги.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • да ви изпратим нашето проучване за удовлетвореността на клиентите;
 • ако купувате продукт онлайн или получавате услуги от Philips, за да разберете и измерите колко сте доволни от скорошното обслужване, което сте получили от Philips;
 • ако купувате продукт онлайн или получавате услуги от лицензионен партньор на марка на Philips, за да разберете и измерите колко сте доволни от скорошното обслужване, което сте получили от партньора за лиценз на марката на Philips;
 • за да подобрите нивото си на удовлетвореност от Philips въз основа на вашите отзиви;
 • ако Вие сте бизнес клиент, за да разберете и измерите колко сте доволни от отношенията си с Philips;
 • да се свържем с вас по телефон или имейл, за да разберем как можем да подобрим отношенията си с вас.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за контакт, като вашето име и имейл;
 • Ако вие сте бизнес клиент - Професионална информация, като длъжността ви, името на вашата компания, телефонен номер;
 • Вашия отзив.

Законно основание за обработка
Освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство, законното основание, на което разчитаме, за да обработваме личните ви данни за целите, описани в този раздел, е наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да защитаваме основни права като правото на собственост и свободата на поведение бизнес. 

Кой е администраторът на вашите данни
Ако закупите продукт онлайн или получавате услуги от партньор за лиценз на марка на Philips, администраторът на вашите лични данни е: (i) съответният партньор за лиценз на марка на Philips, посочен в неговото уведомление за поверителност (предоставено ви, когато личните ви данни са първоначално събрани), за събиране на вашите лични данни, измерване доколко сте доволни от скорошния си опит в услугата и за подобряване на нивото на удовлетвореност; и (i) Philips International BV за изпращането на анкетата до вас.

Ако закупите продукт онлайн или получавате услуги от Philips или ако сте бизнес клиент на Philips, администраторът на вашите лични данни за целите, посочени в този раздел, е Philips International BV, както и свързаното дружество на Philips, с което имате търговски отношения.

Посещение на събития на Philips

Ние редовно организираме физически и дигитални събития, като семинари, семинари или панаири, срещи, уебинари или събития на живо. Ако желаете да присъствате на някое от нашите събития, ние ще ви помолим да ни предоставите вашите лични данни (като вашата информация за контакт).
Имайте предвид, че ние не публикуваме списъци с посетители за нашите събития, но в редки случаи информацията ви за контакт може да е видима за други участници.
Понякога нашите събития ще бъдат записани. Ако ние записваме и вие сте водещ, вашето изображение и аудио ще бъдат заснети в записа. Ако сте присъстващ, в някои случаи може да решите да споделите вашето изображение и аудио по време на сесията, например, ако решите да взаимодействате в Q & Сесия. За някои събития може да публикуваме записа на нашия уебсайт или канали в социалните медии.
 
Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
 • да организира и улесни събитието и да ви предостави приемлива услуга. Това може да включва дейности като свързване с вас относно логистиката на събитието, обработка на всякакви хранителни изисквания или предоставяне на достъп, от които може да се нуждаете (ако го направим, ние не споделяме тази информация по никакъв начин, който може да се идентифицира с мястото на събитието, и я изтриваме след събитие), ви предоставят достъп до съдържанието на събитието (напр. връзка към записа, след като събитието приключи);
 • да се свържем с вас след събитието за търговски възможности относно продукти или услуги на Philips.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Информация за контакт, като вашето име и имейл, държава;
 • Професионална информация, като име на вашата фирма, длъжност, специалност, функция.
 • Product/service интерес

Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме личните ви данни за целите, описани в този раздел, е наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да защитим основни права като правото на собственост и свободата на бизнес.

Освен ако приложимото законодателство не изисква друго, когато събираме каквато и да е информация относно хранителни изисквания или други изисквания за достъп, ние го правим с вашето съгласие, тъй като този тип информация се класифицира като специална категория лични данни.

Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips в държавата, в която се присъединявате към събитието или откъдето се организира събитието, посочено в нашите Условия за ползване (вижте долния колонтитул) като оператор на този уебсайт.

Присъединяване към нашите маркетингови инициативи

Ако желаете, можете да се присъедините към нашите маркетингови инициативи и да сте в течение за продуктите, услугите и промоциите на Philips. По-долу ще ви дадем общ преглед на нашите маркетингови инициативи и ще обясним за всяка от тях как обработваме вашите лични данни.

Промоционални имейли
Защо обработваме вашите лични данни и какви лични данни обработваме
Можете да изберете да получавате промоционални имейли от Philips и да сте в течение за продуктите и услугите на Philips и лицензионните партньори на марката Philips и за нашите събития. Това означава, че ако ни дадете съгласието си, ние ще ви предоставим промоционални имейли – или ако сте бизнес клиент, ще се ангажираме с вас относно търговски възможности – които са подходящи и интересни за вас. Нека ви дадем няколко конкретни примера.
 • Ако сте приели категорията на целева рекламна бисквитка, когато разглеждате нашия уебсайт, ние проследяваме взаимодействието ви с нашите уебсайтове и мобилни приложения, за да видим какво ви интересува. Ако също така ни дадете съгласието си да получаваме промоционални съобщения, ние ще използваме данните за вашето взаимодействие с нашите уебсайтове и мобилни приложения, за да ви изпращаме промоционални съобщения, които са подходящи и представляват интерес за вас. Например, ако сте посетили определен продукт в нашия уебсайт, можем да ви изпратим промоционални имейли за такъв продукт или подобни продукти.
 • Ако ни дадете съгласието си да получаваме промоционални имейли, ние ще ви изпратим такива промоционални имейли. Ние проследяваме дали отваряте, четете или щраквате върху съдържанието на промоционалния имейл, който сте получили от нас. Например, ако щракнете върху определен продукт (в рамките на промоционалния имейл, който сте получили), можем да ви изпратим промоционални имейли за такъв продукт или подобни продукти.
 • Ако ни дадете съгласието си да получаваме промоционални съобщения, докато създавате акаунт в MyPhilips или купувате продукт или услуга в нашия онлайн магазин с акаунт в MyPhilips, ние ще използваме определени данни, които ни предоставяте (като информация, свързана с вашия акаунт или на вашата поръчка или информация, която ни предоставяте, напр. вашата дата на раждане), за да ви изпращаме промоционални съобщения, които са подходящи и представляват интерес за вас. Например, ако сте закупили самобръсначка в нашия онлайн магазин с вашия акаунт в MyPhilips, ние може да използваме данните ви за онлайн покупки, за да ви уведомим, че имаме отстъпки за аксесоари за самобръсначка или подобни продукти.
 • Ако ни дадете съгласието си да получаваме промоционални съобщения чрез нашите специални формуляри, публикувани на нашите уебсайтове или страници в социалните медии, ние ще използваме тези данни, които ни предоставяте чрез тези формуляри (като вашето име и имейл – и вашата работа title/company, специалност или област на грижа, в случай че се абонирате чрез формулярите за клиенти, насочени към професионалисти или представители на клиенти), както и информация за вашата страна, за да ви изпращаме промоционални съобщения, които са подходящи и представляват интерес за вас. Например, ако забележим, че редовно разглеждате нашите самобръсначки от конкретна държава, можем да ви изпратим промоционални съобщения за самобръсначки или подобни продукти на езика на тази държава.
 • Ако ни дадете съгласието си да получаваме промоционални съобщения, докато взаимодействате с нашия екип за поддръжка, ние ще използваме определени данни, които ни предоставяте (като вашия имейл и вида на продукта/услугата, за които сте поискали съдействие), за да ви изпращаме промоционални съобщения, които са подходящи и представляват интерес за вас. Например, ако сте поискали помощ за самобръсначка, можем да ви изпратим промоционални съобщения за самобръсначки или подобни продукти.


Имайте предвид, че можем да комбинираме данните, които събираме за вас от източниците на Philips, изброени по-горе, и да ги поставим в един или повече сегменти (групи, имащи определени общи характеристики), за да приспособим нашите промоционални имейли към вашия интерес.

Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • Вашето съгласие; като общо правило, ние ще ви изпращаме промоционални съобщения само когато сте предоставили предварителното си съгласие; Разбира се, можете да оттеглите съгласието си да получавате нашите персонализирани промоционални имейли по всяко време. Можете да направите това, като щракнете върху бутона за отписване в долната част на промоционалния имейл, който сте получили от Philips, и автоматично ще бъдете отписани.
 • Нашият законен интерес, по-специално нашата необходимост от защита на основните права като свободата на водене на бизнес.


Кой е администраторът на вашите лични данни

Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips в държавата, в която сте се регистрирали за получаване на промоционални имейли (идентифицирани в нашите Условия за ползване - вижте долния колонтитул - като оператор на уебсайта), както и Philips International BV

Реклама в социалните мрежи
Използваме социалните медии, за да ви информираме за новите и съществуващи продукти и услуги на Philips и да изградим търговски отношения с вас.

Защо обработваме вашите лични данни и какви лични данни обработваме
Както беше посочено по-горе, ние обработваме вашите лични данни, за да се свържем с вас – чрез социалните медии – с промоционални съобщения или реклами за нови и съществуващи продукти и услуги на Philips и за нашите събития.Например, ако сте приели целеви рекламни бисквитки в нашия уебсайт, ние може да проследяваме използването на нашите уебсайтове (като действията, които сте предприели на нашия уебсайт) и да ви показваме подходяща реклама на Philips във вашите социални медии.
Ако ни дадете съгласието си да получаваме промоционални съобщения (например чрез нашите специални формуляри, публикувани в нашите уебсайтове), ние може да предоставим вашите лични данни (като вашия имейл) на доставчици на социални медии, за да ви показваме подходящи реклами на Philips в такива социални медии.
Ако сте представител на съществуващ или потенциален клиент или бизнес партньор на Philips (или бъдещ), ние може да използваме вашите лични данни, за да се ангажираме с вас – чрез социалните медии (напр. LinkedIn) – за търговски възможности.

Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • Вашето съгласие; това важи, когато преди да съберем вашето поведение на уебсайта и да поставим съответните бисквитки и подобни технологии във вашето устройство; и когато използваме вашето съгласие за получаване на маркетингови съобщения, за да ви насочим към социалните медии чрез нашите партньори.;
 • Нашият законен интерес, по-специално нашата необходимост от защита на основните права като свободата на водене на бизнес. Това важи, когато обработваме личните ви данни, за да изградим вашия (потенциален) клиентски профил и да се ангажираме с вас чрез социални медии за търговски възможности.


Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips в държавата, в която сте се регистрирали за получаване на промоционални имейли (идентифицирани в нашите Условия за ползване - вижте долния колонтитул - като оператор на уебсайта), както и Philips International BV

Присъединяване към нашите промоции

Публикуваме различни промоции за нашите продукти и услуги, от които можете да се възползвате, като промоции за връщане на пари, удължена гаранция, промоции с купони, програми за препоръчане на приятел, лотарии, състезания или сезонни или други промоции и дори може да ви изпратим подарък при закупуване на продукт. За да осигурим тези промоции, ние обработваме вашите лични данни.
Тези промоции може да са предмет на допълнителни съобщения за поверителност.
Има различни начини за участие. Например, като попълните специален формуляр в нашия уебсайт, като създадете акаунт в MyPhilips, като се регистрирате, за да получите нашата промоционална комуникация чрез специалните формуляри, налични в нашия уебсайт или страници в социалните медии, или като оцените и прегледате нашите продукти в нашия уебсайт.
 
Защо обработваме вашите лични данни и какви лични данни обработваме
Като цяло събираме информацията, необходима, за да ви позволим да участвате в промоцията, да ви идентифицираме, като преценим дали отговаряте на условията на промоцията и изпълнявате договорните условия на промоцията:
 • Информация за акаунта, като вашето име, фамилия и имейл; това означава, че вашето участие ще бъде свързано с вашия акаунт в MyPhilips.
 • Информация, която ни предоставяте (като вашето име и имейл), в случай че участвате, като се регистрирате, за да получавате нашите промоционални съобщения.
 • Доказателство за покупка на продукт и други данни, които ни позволяват да потвърдим, че отговаряте на условията на промоцията и да изберем победителя в конкурса (въз основа на правилата, които приемате, когато решите да участвате).
 • Информация за имейл и адрес (ако сте избрани за победител), за да ви информираме, че сте избрани за победител, да изпратим нашата награда на адреса, посочен в процеса на регистрация и да проверим дали спазвате условията на конкурса и действате съответно.
 • Номер на банкова сметка за промоции с кешбек, където ще депозираме сумата, възнаградена в промоцията.
 • Материал или съдържание, генерирано и предоставено от вас, което ви позволява да участвате в томболата, състезанието, играта или друго състезание.


Законно основание за обработка
Законното основание, на което разчитаме, за да обработваме вашите лични данни за целите, описани в този раздел, е нашата необходимост да сключим или изпълним договор с вас, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане, по-специално за изпълнение на условията за използване на съответната промоция.

Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips, посочено в условията за използване на съответната промоция, предоставена ви на нашия уебсайт.

Посещение на нашите уебсайтове

Когато посещавате нашите уебсайтове, ние поставяме бисквитки и други подобни технологии във вашия браузър или устройство, които ни помагат да дадем възможност за техническо и функционално управление на нашите уебсайтове (включително осигуряване на информационна сигурност), да подобрим дизайна и производителността на нашите уебсайтове и да разберем по-добре поведението на посетителя на нашите страници. Тези кукита и други подобни технологии могат да събират данни като вашия IP адрес, вашата операционна система, тип браузър и тип устройство (напр. компютър, смартфон).

Някои бисквитки винаги са включени, когато посещавате нашите уебсайтове и не можете да ги изключите, освен ако не промените настройките на браузъра си. Ние наричаме тези „ строго необходими бисквитки “. Без тези бисквитки услугите, които поискате, не могат да функционират по предназначение. Ние използваме тези бисквитки, за да гарантираме, че нашите уебсайтове работят правилно и отговарят на нуждите и интересите на аудиторията. Например, ние използваме тези бисквитки, за да проверим кога даден уебсайт не работи или да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме личните ви данни в този контекст, са наш легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да защитим основните права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес.

Ние използваме бисквитки за ефективност (като аналитични), за да събираме обобщена статистическа информация за това как се представя нашия уебсайт и съответно да подобрим ефективността им. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили. Например, ние използваме тези бисквитки, за да получим общ поглед върху това как посетителите използват нашите уебсайтове (т.е. кои уеб страници посещавате най-често, броя на посетителите на различните части на уебсайта) или за провеждане на потребителски анкети на нашия уебсайт като цяло или на конкретни елементи на нашия уебсайт.

Ние също така използваме функционални бисквитки, за да персонализираме нашите уебсайтове според вашите нужди, като запомним избора, който правите. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили. Например, ние използваме тези бисквитки, за да ви напомним за вашите настройки на нашия уебсайт (като вашето потребителско име, език или регион, в който се намирате) и да предоставим повече подобрени, лични функции. Те не събират информация за вас, която може да бъде използвана за рекламни цели. Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме личните ви данни в този контекст, е вашето съгласие.

И накрая, ние използваме бисквитки за реклама и социални медии, за да проследяваме вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт и да ви показваме персонализирани реклами, подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това, ако сте ни дали съгласието си да получаваме промоционални съобщения, ние ще използваме информацията, събрана от тези бисквитки, за да ви изпращаме съобщения, съобразени с вашите предпочитания. Тези бисквитки могат да бъдат поставени от трети страни и ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от тези трети страни. Следователно това ще повлияе на съдържанието и съобщенията, които виждате на други уебсайтове, които посещавате. Можете да ги включите или изключите по всяко време. Ще ги използваме само ако сте се съгласили. Например, ако четете статия за продукт на Philips, може да ви покажем реклами за този продукт в нашия уебсайт или уебсайт на трета страна. Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме личните ви данни в този контекст, е вашето съгласие.

За повече информация относно конкретните бисквитки, които използваме, моля, прочетете нашия инструмент за съгласие за бисквитки.
Можете да коригирате настройките си за бисквитки по всяко време от нашия инструмент за съгласие с бисквитки.

Спазване на нашите регулаторни задължения

Като производител на медицински изделия, ние сме обект на регулаторни задължения относно пускането на пазара, предлагането на пазара или пускането в експлоатация на медицински изделия за човешка употреба и аксесоари за такива изделия. Поради това ние непрекъснато обработваме лични данни, за да гарантираме спазването на нашите регулаторни задължения като производител на медицински изделия.

Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме лични данни за следните цели:
 • да докладваме за всеки сериозен инцидент на здравните власти, след като се установи причинно-следствената връзка между този инцидент и устройството или че такава причинно-следствена връзка е разумно възможна;
 • да анализираме и докладваме за статистически значимо увеличение (честота или тежест) на несериозни инциденти или странични ефекти, които могат да повлияят на анализа риск-полза на устройството;
 • да анализираме, разследваме и предприемаме корективни действия на място, според случая, във връзка със сериозни инциденти.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Лог файлове
 • Информация за контакт, свързана с репортери на инциденти
 • Информация относно пациенти/други лица, съдържащи се в инциденти/жалби/обратна връзка.
 • Регистрационни файлове или медицински изображения, които могат да съдържат данни за пациента като възраст, пол, тегло.


Имайте предвид, че ние нямаме достъп до информация, която може да се идентифицира директно за пациентите, тъй като тя се пази поверителна от съответния доставчик на здравни услуги и не е необходима за операциите по обработване, които предприемаме.
 

Законно основание за обработка
Ние обработваме вашите лични данни, за да спазим законово или регулаторно задължение, на което Philips подлежи, когато докладваме (а) нежелани събития на компетентните органи и (б) тенденции на статистически значимо увеличение (в честота/ тежест) на несериозни инциденти и когато управляваме жалби;

Ние обработваме вашите лични данни за извършване на дейност, извършвана в обществен интерес, когато разследваме инциденти, за да идентифицираме първопричината и необходимите превантивни, коригиращи действия, коригиращи безопасността на място; откриване на тенденции на статистически значимо увеличение (в честота/ тежест) на несериозни инциденти.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни
Philips като производител е длъжен да поддържа техническата документация на своите устройства актуална и достъпна за компетентните органи за период от най-малко 10 (имплантируеми устройства 15) години след поставянето на последното устройство, обхванато от същата декларация за съответствие на пазара (т.е. продадени).

Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips, което е производителят на медицинското изделие, както е посочено в регулаторния етикет на съответното устройство.

Провеждане на клинични изследвания

Ние извършваме клинични изследвания за оценка на безопасността или производителността на нашите медицински изделия. В този контекст ние обработваме лични данни на хора.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме лични данни за следните цели:

 • да извършим клинична оценка, насочена към потвърждаване на безопасността и производителността на нашите медицински изделия преди пускането им на пазара;
 • за провеждане на клинични изследвания, насочени към: (i) установяване на пригодността на дизайна, производството и опаковката на нашето медицинско изделие за предназначението му при нормални условия на употреба; и (ii) да установи и провери клиничните ползи от медицинското изделие за пациентите и да установим и проверим клиничната безопасност на изделието; и (iii) за определяне на нежелани странични ефекти и за оценка дали тези рискове са приемливи рискове, когато се претеглят спрямо ползите за здравето от медицинското изделие.
 • да извършваме и актуализираме клиничната оценка на медицинското изделие и да извършваме наблюдение след пускане на пазара.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории (ретроспективни) данни:

 • Обща информация за пациентите (като възраст, категория, пол);
 • Данни за здравето, в зависимост от вида на медицинското изделие, което е било предмет на клиничното изследване.


Имайте предвид, че ние нямаме достъп до информация, която може да се идентифицира директно за пациентите, тъй като тя се пази поверителна от съответния доставчик на здравни услуги и не е необходима за операциите по обработване, които предприемаме.


Законно основание за обработка
Освен ако приложимото законодателство не изисква друго:

 • Когато провеждаме клинични изследвания с цел да спазим задълженията на производителя на медицински изделия (например при оценка на безопасността, производителността и качеството на нашите медицински изделия), ние го правим, за да извършваме дейност от обществен интерес.
 • Когато провеждаме клинични изследвания с цел да направим по-добри продукти, подобряващи здравеопазването, ние го правим, за да извършваме дейност от обществен интерес.
 • Когато съобщаваме за сериозни нежелани събития, настъпили по време на клинично изследване, ние го правим, за да спазим законово или регулаторно задължение, на което Philips подлежи.


Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips, което е производител на медицинското изделие или което е спонсор на клиничното изследване, посочено в документацията от проучването или в друга съответна документация, предоставена от доставчика на здравни услуги.

В някои случаи клиничните изследвания се извършват съвместно от дъщерната компания на Philips, която е производител на медицинското изделие (посочено в документацията от проучването или в друга съответна документация, предоставена от доставчика на здравни услуги) заедно с филиалите на Philips, намиращи се в Холандия ( Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франция (Philips France Commercial SAS) и Германия (Philips GmbH).

Провеждане на клинични проучвания

Ние извършваме клинични проучвания, за да изпълним различни цели, като например спазване на задълженията на производителя на медицински изделия или да разработим и подобрим (безопасността или) ефективността на медицинското изделие, подобрявайки здравеопазването. В този контекст ние обработваме лични данни на хора.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме лични данни за следните цели:

 • Да извършваме клинични проучвания за медицинското изделие въз основа на законови задължения, на които подлежи Philips;
 • да извършваме и актуализираме клиничната оценка на медицинското изделие и да извършваме наблюдение след пускане на пазара.
 • да оценяваме, оценяваме, тестваме, разработваме, подобряваме (безопасността или) производителността на нашето медицинско изделие с цел да направим по-добри продукти, подобряващи здравеопазването.


Какви лични данни обработваме
Ние обработваме следните категории (ретроспективни) данни:

 • Обща информация за пациентите (като възраст, категория, пол);
 • Данни за здравето, в зависимост от вида на медицинското изделие, което е било предмет на клиничното изследване.


Имайте предвид, че ние нямаме достъп до информация, която може да се идентифицира директно за пациентите, тъй като тя се пази поверителна от съответния доставчик на здравни услуги и не е необходима за операциите по обработване, които предприемаме.


Законно основание за обработка
Освен ако приложимото законодателство не изисква друго:

 • Когато провеждаме клинични проучвания с цел да спазим задълженията на производителя на медицински изделия (например при оценка на безопасността, производителността и качеството на нашите медицински изделия), ние го правим, за да извършваме дейност от обществен интерес.
 • Когато съобщаваме за сериозни нежелани събития, настъпили по време на клинично проучване, ние го правим, за да спазим законово или регулаторно задължение, на което Philips подлежи.
 • Когато провеждаме клинични проучвания с цел да оценим, оценим, тестваме, разработим, подобрим (безопасността или) ефективността на медицинските изделия, целящи да направим по-добри продукти, подобряващи здравеопазването, ние го правим въз основа на изключението за научни изследвания или, където е необходимо, на базата на на съгласие.
   

Кой е администраторът на вашите лични данни
Администраторът на вашите лични данни е свързаното дружество на Philips, което е производител на медицинското изделие или което е спонсор на клиничното проучване, посочено в документацията за проучването или в друга съответна документация, предоставена от доставчика на здравни услуги.

В някои случаи клиничните изследвания се извършват съвместно от дъщерната компания на Philips, която е производител на медицинското изделие (посочено в документацията от проучването или в друга съответна документация, предоставена от доставчика на здравни услуги) заедно с филиалите на Philips, намиращи се в Холандия ( Philips Electronics Netherlands BV или Philips International BV), Франция (Philips France Commercial SAS) и Германия (Philips GmbH).

Управление на вашите търговски отношения с нас

Ако имате търговски отношения с Philips – като (потенциален) доставчик, бизнес клиент или партньор – ние искаме да сме сигурни, че отношенията ни с вас се основават на прозрачност, ясна отчетност и доверие. За да управляваме тези отношения с вас и да гарантираме спазването на приложимите закони, ние може да обработваме лични данни.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да комуникираме с Вас, например чрез отговаряне на вашите заявки или изпращане на транзакционни комуникации;
 • да инициираме, планираме и поддържаме нашите (договорни) отношения с клиента, доставчика или бизнес партньора, когото представлявате, например чрез договаряне, обработка на плащания, accounting/billing/invoicing, управление на кредити, управление на доставка и доставки, обработка на ремонти;
 • ако Вие сте бизнес клиент, за да ви предостави искания продукт и услуги, като например предоставяне на техническа поддръжка;
 • ако Вие сте бизнес клиент, за да ви дадем достъп до нашия портал за обслужване на клиенти.
 • да предоставим на Вас или Вашите представители обучения или демо сесии;
 • ако Вие сте бизнес клиент], за да Ви предоставим кредит, при Ваше искане.
 • за да гарантираме съответствие с нашите Общи бизнес принципи и други приложими закони и разпоредби, на които сме подчинени, като провеждане на проверки, за да се оцени какво съответствие и (търговски/ кредитни) рискове са свързани с потенциални бизнес взаимоотношения или събиране/отговаряне на оплаквания за качество на нашите медицински изделия.


Какви лични данни обработваме
За да управляваме нашите бизнес отношения с вас и да гарантираме съответствие с приложимите закони, ние обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, като пълно име, работа титла/ роля(позиция), служебен имейл, служебен адрес, служебен телефонен номер;
 • информация за плащане, като данни, необходими за обработка на плащания;
 • Публично достъпни данни, като информация, свързана със собственици, мажоритарни акционери и висше ръководство или ръководители на нашите доставчици и бизнес партньори, събрани от доверени публично достъпни източници;
 • Данни, които ни предоставяте, например когато взаимодействате с представител на Philips;
 • Информация за лица, които съобщават за нежелани събития или правят оплаквания за качество, включително здравни специалисти, като име, имейл, пощенски адрес.
 • Данни за устройството, като регистрационни файлове.


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • нашата необходимост да изпълним договор, на който сте подчинени, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес.
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени.

Изпълнение на други правни и бизнес цели

Доколкото е необходимо, може да имаме нужда от изпълнение на други правни и бизнес цели.
В този контекст можем да обработваме лични данни.


Защо обработваме Вашите лични данни
Ние обработваме лични данни за следните цели.

 • Изпълнение на бизнес процеси и вътрешно управление. Тази цел включва дейности като провеждане на (вътрешни) одити и разследвания, управление на партньорства, начинания, сливания, придобивания и продажби, реорганизации или разпореждания и интеграция с купувача.
 • Разработване и усъвършенстване на приложения, продукти и/или услуги.Тази цел включва дейности като разработване и подобряване на продукти, системи на Philips и/или услуги.
 • Сигурност и защита на интересите и/или активи на Philips.Тази цел включва дейности, свързани със сигурността и защитата на интересите и/или активи на Philips и неговите клиенти, бизнес клиенти и бизнес партньори, включително защитата на сигурността и целостта на техния бизнес сектор. По-специално, той включва дейности като откриване, предотвратяване, разследване и борба (опити) за престъпно или неприемливо поведение, насочено срещу Philips, негови служители или други лица, дейности като тези, включващи здраве и безопасност, удостоверяване на статуса на клиент, доставчик или бизнес партньор и права за достъп и дейности като разгръщане и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност.
 • Защита на правата на интелектуална собственост на Philips. Тази цел включва дейности като подаване и управление на правата на интелектуална собственост на Philips и може да изисква обработка на лични данни на изобретатели и други лица.
 • Създаване и разкриване на промоционални материали. Тази цел включва дейности като използване на снимки и видеоклипове (които може да съдържат данни, свързани с физически лица) в промоционални материали, които могат да бъдат разкрити на клиенти или достъпни онлайн.
 • Спазване на законовите задължения.Тази цел включва обработването на лични данни във връзка с изпълнението на задача, извършена за спазване на законово задължение, на което Philips подлежи, включително разкриването на лични данни пред държавни институции или надзорни органи, включително данъчни и други компетентни органи за сектора, в който Philips оперира.
 • Защита на правни искове.

Тази цел включва дейности като предотвратяване, подготовка или участие в разрешаване на спорове.


Какви лични данни обработваме
В зависимост от конкретната цел, ние обработваме различни категории лични данни (като данни за контакт и всякаква друга информация, необходима за изпълнение на горните цели).


Законно основание за обработка
Законните основания, на които разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни за целите, описани в този раздел, са:

 • нашата необходимост да изпълним договор, на който сте подчинени, или да предприемем преддоговорни стъпки по ваше искане.
 • нашия легитимен интерес, по-специално нашата необходимост да водим бизнес по отговорен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби, както и да защитаваме основни права като правото на защита, правото на собственост и свободата на бизнес.
 • необходимостта ни да спазваме законовите задължения, на които сме подчинени.
 • съгласието на съответните лица;
 • Всяко друго правно основание, така или иначе разрешено от приложимото законодателство.

Имайте предвид, че освен ако не се нуждаем от вашите лични данни, за да спазваме законите и разпоредбите, вие не сте задължени да ни предоставяте вашите лични данни. Разбира се, ако решите да не го правите, в много случаи ние няма да можем да ви предоставим продуктите или услугите, които сте поискали, или да отговорим на искания, които може да имате.

Как защитаваме вашите лични данни


Ние използваме организационни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни, като вземаме предвид естеството на личните данни и обработката, както и потенциалните заплахи. Ние непрекъснато работим за подобряване на тези меркиза да подпомогнем защитата на личните ви данни.

Как прехвърляме вашите лични данни между държави

Поради нашия глобален характер, вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни или достъпни от свързани компании на Philips или доверени трети страни на Philips по целия свят. Разбира се, когато правим това, ние гарантираме спазването на законите за трансфер на лични данни между държави.

Когато прехвърляме лични данни от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария на:
 

 • Свързани с Philips компании, които обработват такива лични данни в други държави, такива прехвърляния се уреждат от Правилата за поверителност на Philips (т.нар. Обвързващи корпоративни правила);
 • Доверени трети страни на Philips, обработващи такива лични данни в други страни, които не са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, такива прехвърляния се уреждат от Стандартните договорни клаузи.
Прочетете повечеПрочетете по-малко

Вашите права за поверителност


В зависимост от нашето основание за обработка на вашите лични данни и приложимите закони, вие имате определени права върху личните си данни. Тук искаме да ви информираме кои са тези права за поверителност.

 • Имате право на достъп до вашите лични данни. Това означава, че можете да поискате от нас копия или информация за личните данни, които обработваме за вас.
 • Имате право да коригирате личните си данни. Това означава, че ако смятате, че личните данни, които обработваме за вас, са неточни, можете да ни помолите да ги сверим или коригираме. Ако искате да коригираме вашите лични данни, моля, кажете ни какво смятате за неточно и ни обяснете как трябва да го коригираме.
 • Имате право да изтриете личните си данни. Това означава, че можете да поискате от нас да изтрием личните данни, които обработваме за вас. Имайте предвид, че може да има случаи (например, когато сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни), при които може да нямаме право да изтрием личните ви данни.
 • Имате право на преносимост на данни. Това означава, че можете да поискате от нас да прехвърлим информацията за вас (която сте ни предоставили директно) на друга организация или да ви я дадем. Имайте предвид, че това право се прилага само при определени обстоятелства (например, ако обработваме личните ви данни с автоматизирани средства и въз основа на вашето съгласие).
 • Имате право да ограничите нашата обработка на вашите лични данни. Това означава, че при определени обстоятелства можете да поискате от нас да ограничим начина, по който използваме вашите лични данни.
 • Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни. Това означава, че при определени обстоятелства можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни, както се извършва от нас.


Имайте предвид, че може да има ситуации, в които имаме право да откажем или ограничим правата ви за поверителност, например, когато е необходимо да установим, упражняваме или защитим Philips от правни искове или когато искането ви е явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради неговия шаблонен характер.
Ние във Philips се стремим да ви дадем контрол върху вашите лични данни. Следователно, в зависимост от дейността, можете сами да контролирате личните си данни и да упражнявате своите права и избор на поверителност, например като влезете в акаунта си във Philips и актуализирате, модифицирате или изтриете личните си данни или като се отпишете за нашите промоционални съобщения чрез средства на бутона за отписване (връзка), включен в долната част на нашите промоционални съобщения.


Във всички останали случаи, за да упражните правата си за поверителност, да подадете жалба за поверителност или да се свържете с нашия служител по защита на данните, можете да се свържете с нас, като следвате нашия формуляр за контакт за поверителност.


Ще направим всичко възможно да отговорим на вашата заявка навреме и безплатно. В определени случаи може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемете действия по вашето искане.Разбира се, ако не сте доволни от начина, по който сме обработили вашата заявка, можете да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за вашата страна или регион.

Прочетете повечеПрочетете по-малко

С кого споделяме вашите лични данни


Освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност , това са категориите трети страни, с които можем да споделяме вашите лични данни:

 • Нашите компании, свързани с Philips. Поради нашия глобален характер, вашите лични данни могат да бъдат разкрити на други компании, свързани с Philips. Разбира се, ние ще се уверим, че достъпът до вашите лични данни ще бъде предоставен на базата на необходимост да се знае. Освен това, имайте предвид, че свързаните с Philips компании са длъжни да обработват личните ви данни в съответствие с нашите Правила за поверителност на Philips. Това гарантира, че вашите лични данни ще бъдат обработвани от Philips, като се следват същите стандарти за защита на данните.
 • Нашите доставчици на услуги. Може да се ангажираме с доставчици на услуги от трети страни (напр. доставчици на ИТ, доставчици на обслужване на клиенти) и да ги помолим да извършват определени операции по обработка от наше име, като например съхраняване на лични данни. Когато правим това, ние се уверяваме, че тези доставчици на услуги са договорно задължени да не използват вашите лични данни за цели, различни от изискваните от нас или изисквани от закона.
 • Нашите бизнес партньори: понякога може да си партнираме с нашите бизнес партньори, за да ви предоставим услуги и в този контекст можем да споделим вашите лични данни с тях. Например, ако закупите продукт от нашия електронен магазин, ние споделяме вашата информация с доставчиците на платежни услуги за обработка на плащанията.
 • Трети лица във връзка с корпоративни сделки : понякога може да участваме в сливане, придобиване, фалит, съвместно предприятие, реорганизация, продажба на активи или друго разпореждане с целия или част от нашия бизнес, активи или акции. В тези случаи може да споделим вашите лични данни с третата страна, участваща в тази корпоративна транзакция.
 • други : по правни причини можем също да споделяме вашите лични данни с други (като обществени и правителствени органи, професионални съветници), ако преценим, че достъпът, използването, запазването или разкриването на вашите лични данни е необходимо за: 1) спазване на приложимите закони и регулации или влезли в законна сила правителствени актове; 2) разследва, предотвратява или предприема действия във връзка с предполагаеми или действителни незаконни дейности или за подпомагане на държавните правоприлагащи органи; 3) да прилага нашите правила и условия с вас; 4) да разследваме и да се защитаваме срещу всякакви искове или претенции; 5) защита на сигурността или целостта на нашите услуги; 6) упражняват или защитават правата и безопасността на Philips, нашите клиенти на Philips, персонал или други.
Прочетете повечеПрочетете по-малко

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни


Изтриваме лични данни, когато вече не са необходими за целите, описани в тази Политика за поверителност.

Във всеки случай, освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност, критериите, които използваме, за да определим нашите периоди на съхранение, включват: (i) дали имаме нужда от вашите лични данни, за да защитим нашия законен интерес, за изпълнение на договор, по който сте страна или да отговорим на вашите въпроси или да ви предоставим необходимата услуга или поддръжка; (ii) дали има правно задължение, на което сме подчинени; или (iii) дали запазването е препоръчително в светлината на нашата правна позиция (като например по отношение на приложимите давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.