Support Documentation

Support documentation

Информация за контакт

* Това поле е задължително
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Предишен
Като уточним причината Ви за връзка, ще можем да Ви предоставим по-добро обслужване.
*
*
*
Предишен

Computed Tomography Connectivity

IHE Integration Statements
 

 • Brilliance CT V2.x/V3.x (September 2012) applicable for: Brilliance-6, Brilliance10, Brilliance-16/16P, Brilliance-40, Brilliance-64, iCT, Big Bore and Ingenuity CT products
 • Brilliance CT V1.x (May 2005) applicable for: Brilliance-6, Brilliance-10, Brilliance-16/16P, Brilliance-40 and Brilliance-64

 • Ingenuity CT V4.1 (October 2013)
  This version of the IHE Integration statement applies to the iCT Family and Ingenuity CT Family scanners running on the iPatient (4.1) platform
 • Ingenuity CT V4.0 (March 2013)
  This version of the IHE Integration statement applies to the Ingenuity CT Family scanners running on the iPatient (4.0) platform

 • Mx8000-IDT V4.x (September 2006)
 • Mx8000-IDT V3.x (November 2004)
 • Mx8000 R2.21 (February 2003)

 • CT Aura R1.3 (February 2003)
 • CT Secura R1.3 (February 2003)


CT Workstations