Ресурсен център

Помага ви да намерите това, от което се нуждаете, за да работите ефективно с нашия каталог с продукти, включително инструкции за употреба, техническа съвместимост, качество и съответствие с нормативните изисквания и др.

Search results

document magnifier get help icon

Не можете да намерите това, което търсите?
Искате ли да поръчате хартиено копие на ръководство за продукта или инструкции за употреба?

Document request

* This field is mandatory
*
*
*
*
*
*
*
*
*
За преглед на тези документи е необходим софтуер за четене на PDF файлове.

Важна забележка: Документацията на продукта не трябва да се променя, тъй като може да възникне проблем с безопасността.


*Забележка: Ресурсният център на Philips предоставя на потребителите на продуктите на Philips електронни копия на етикетите, включително инструкции за употреба, за тези продукти. Потребителите трябва да имат достъп само до версиите на етикетите, приложими за езика и географския район, в който устройството е законно пуснато на пазара и се използва. Не всички продукти, включени в този уебсайт, се предлагат на всички пазари.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.