Информация за изтегляне на медицинско изделие


Устройства за грижи за съня и дихателната система на Philips Respironics

Информация за клиницисти, всичко на едно място


През юни 2021 г. след откриване на потенциален риск за здравето, свързан с част в определени CPAP, BiPAP и механични вентилаторни устройства, Philips публикува доброволно съобщение относно безопасността на място (извън САЩ)/известие за доброволно изтегляне (само за САЩ).

Ангажирани сме да поддържаме клиницистите по време на пълния процес на отстраняване на несъответствие и ще Ви предоставим набор от ресурси, които да спомогнат за по-добро информиране, инструктиране и подкрепа на Вашите пациенти. Посещавайте редовно страницата за най-актуална информация за Вас и Вашите пациенти.

Благодарим Ви за търпението и непрекъснатото доверие.

Помолихме Вашите пациенти да предприемат следните стъпки:

Икона за списък за търсене
Икона номер едно

Проверете дали тяхното устройство е засегнато

Икона ipad ръка
Икона номер две

Регистриране на тяхното засегнато устройство

Обадете се на 877-907-7508

Новини и актуална информация    

Важна актуална информация за клиницисти

Цялата актуална информация за клиницисти    

Въпроси и отговори

Следните посочени продукти са засегнати от известието за изтегляне/съобщението относно безопасността на място:

CPAP и BiLevel PAP устройства

Всички засегнати устройства, произведени преди 26 април 2021 г., всички серийни номера на устройства

Непрекъснат вентилатор, минимална вентилаторна поддръжка, използване от здравно заведение

E30 – разрешение за употреба при спешен случай

E30

(Разрешение за употреба при спешен случай)

Непрекъснат вентилатор, неживотоподдържащ

DreamStation ASV

DreamStation ASV

Също познат като​DreamStation BiPAP autoSV

DreamStation ST, AVAPS

DreamStation ST, AVAPS

Също познати като DreamStation BiPAP AVAPS,​DreamStation BiPAP S/T

SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

Също познати като System One BiPAP autoSV,​System One BiPAP autoSV Advanced

C серия ST, AVAPS

C серия S/T, AVAPS

Също познати като System One BiPAP AVAPS (C-Series),​System One BiPAP S/T (C-Series)

OmniLab Advanced Plus (лаборатория за изследване по време на сън) CPAP

OmniLab Advanced Plus

Устройство за титриране в лабораторни условия

Периодичен вентилатор

50 серия CPAP, ASV

Серия System One 50

CPAP, Auto CPAP, BiPAP

60 серия CPAP, ASV

Серия System One 60

CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation CPAP

DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO CPAP, APAP, Auto CPAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500​CPAP, Auto CPAP

(не се продава в САЩ)

Ако устройството Ви е засегнато...

Механични вентилатори

Всички засегнати устройства, произведени преди 26 април 2021 г., всички серийни номера на устройства

Непрекъснат вентилатор

Trilogy 100

Вентилатор Trilogy 100

Trilogy 200

Вентилатор Trilogy 200

Вентилатор Garbin Plus, Aeris, LifeVent

Вентилатор Garbin Plus, Aeris, LifeVent

(не се продава в САЩ)

Непрекъснат вентилатор, минимална вентилаторна поддръжка, използване от здравно заведение

A-серия BiPAP Hybrid A30

A-серия BiPAP Hybrid A30

Познат също като​вентилатор​BiPAP Hybrid A30 (A-серия)​
(не се продава в САЩ)

Вентилатор A-серия BiPAP V30 Auto

Вентилатор A-серия BiPAP V30 Auto

Познат също като вентилатор BiPAP V30 Auto​(А-серия)

Непрекъснат вентилатор, неживотоподдържащ

Серия A BiPAP A40

Серия A BiPAP A40

Познат също като вентилатор BiPAP A40 (А-серия)​
(не се продава в САЩ)

Серия A BiPAP A30

Серия A BiPAP A30

Познат също като​вентилатор​BiPAP A30 (A-серия)​
(не се продава в САЩ)

Ако устройството Ви е засегнато...

Кои продукти не са засегнати и защо?

 

Продуктите, които не са засегнати, може да имат различни материали за звукопоглъщаща пяна, тъй като с течение на времето стават достъпни нови материали и технологии. Също така звукопоглъщащата пяна в незасегнатите устройства може да бъде поставена на различно място поради дизайна на устройството.

 • Trilogy Evo

 • Серия M

 • Trilogy Evo OBM

 • Trilogy EV300

 • Trilogy 202

 • Серия А Pro и EFL

 • DreamStation 2

 • Omnilab (оригинал, базиран на Harmony 2)

 • Dorma 100, Dorma 200, & REMStar SE

 • Вентилатор V60

 • Вентилатор V60 Plus

 • Вентилатор V680

 • Всички продукти за концентрации на кислород, доставяне на респираторни лекарства, продукти за пречистване на дихателните пътища.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Вие влизате в българския уебсайт на Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Уебсайтът е предназначен само за хора, които използват медицински изделия като професионалисти, хора, действащи за здравни организации или организации, търгуващи по занятие с медицински изделия.

Вие сте човек, който отговаря на горните критерии ?