Телефон Messenger

    Телефон Messenger

    VOIP4332B/69

    БЕЗПЛАТНИ международни интернет разговори*

    VOIP433 е двоен DECT телефон, който ви дава възможност да правите или приемате обикновени телефонни разговори на вашата стационарна линия, както и безплатни или евтини разговори през Windows Live™ Messenger. Влезте в списъка на контактите си просто с натискане на бутон Messenger.

    VOIP4332B/69

Ръководства и документация

Софтуер и драйвери

Търсене

Търсене в рамките на този продукт

Намерете упълномощен сервизен център