Philips Citrus press Direct flow metal sieve with drip stop

    Philips Citrus press Direct flow metal sieve with drip stop

    HR2752/00

    HR2752/00

Ръководства и документация

Често задавани въпроси

За съжаление често задаваните въпроси не са налице на български език. Ще ги намерите по-долу на английски език.

Top-10 FAQs Топ 10 ЧЗВ
Отстраняване на неизправности (1)
Parts and Accessories (1)
Cleaning and Maintenance (1)

Търсене

Търсене в рамките на този продукт

Намерете упълномощен сервизен център