Philips handblender 250W with beaker and chopper

    Philips handblender 250W with beaker and chopper

    HR1351/80

    HR1351/80

Ръководства и документация

Често задавани въпроси

За съжаление често задаваните въпроси не са налице на български език. Ще ги намерите по-долу на английски език.

Top-10 FAQs Топ 10 ЧЗВ
Getting started (6)
Use and Learn (2)
Отстраняване на неизправности (1)
Parts and Accessories (1)
Service and Repair (1)
Cleaning and Maintenance (1)

Търсене

Търсене в рамките на този продукт

Намерете упълномощен сервизен център