Consumer
Продукти

Винаги сме на разположение!

Намерете ръководства, ЧЗВ и актуализации на софтуера за продукта си:

Къде да намеря номера на моя модел?

Как да се намери номерът на модела

Всеки продукт е снабден с уникален номер на модел.Един номер на модел обикновено започва с букви, следвани от редица от цифри, напр. GC6440, 37PFL7403D/10 или SA1300/02.

Има няколко различни начина, по които да намерите номера на модела:

Огледайте опаковката

Огледайте продукта отвътре

Огледайте продукта

Погледнете в ръководството

Или навигирайте до продукта си чрез изображенията по-долу

Свържете се с представител на нашия център за обслужване на клиенти и получете отговор на всички въпроси, свързани с вашия продукт.

Връзка с нас

Видео материали

Philips във Facebook

Посетете официалната страница на Philips и я харесайте

Philips във YouTube