За да бъде предавано през интернет (мрежата) всяко съдържание подлежи на специфична обработка,кодиране, компресиране и форматиране. Тези процеси могат да доведат до загуба на данни,а оттам до влошаване на сигнала и поява на аретефакти.

 

Ако не бъдат корегирани тези недостатъци ще влошат качеството на възпроизвежданата картина

 

Тук се намесва видео процесорът P5 на Philips.

P5 all split screen

Пет процесора в един

 

Пет процесора в един - P5 има необходимата процесорна мощност, за да се справи  с огромения обем от данни на Ultra HD и 4К съдържанието. Р5 анализира и оптимизира по отделно всеки от 5-те елемента, които поределят качеството на картината: качество на сигнала, рязкост,цвят, контраст и движение.

 

P5 гарантира невероятна картина независимо от нейния източник.