1
Без рамка от 3 страни

Високопроизводителни монитори

Високопроизводителни монитори

Монитори за
Домашна употреба
Монитори за
Употреба в офиса
Научете повече за
всички функции
Открийте своя
монитор

Дисплей без рамка от 3 страни

Дисплей без рамка от 3 страни
Новите дисплеи на Philips се характеризират с изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригодени за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, например за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеите със свръхтънка рамка ви дават усещането, че използвате един голям дисплей.