Series 9000

Modelle

SC1991/00
SC1995/00
Lumea Advanced
SC2004/11
SC2005/00
Lumea Prestige
SC2008/11
SC2009/00
Lumea Prestige
Брой импулси 
> 250.000 
Брой импулси 
> 250.000 
Брой импулси
> 250.000

-
Без кабел
Без кабел
-

Pабота с едно зареждане

> 370 импулса

Работа с едно зареждане

> 370 импулса

-
-
Прецизни приставки

Зони на приложение

 • Ръце
 • Крака
 • Корем
 • Бикини линия
 • Мишници

Зони на приложение

 • Ръце
 • Крака
 • Корем
 • Бикини линия
 • Мишници

Зони на приложение

 • Лице
 • Ръце
 • Крака
 • Корем
 • Бикини линия
 • Мишници

Степени на интензитет

5 степени

Степени на интензитет

5 степени

Степени на интензитет

5 степени

-
Режим Slide&Flash
Режим Slide&Flash
1193,27 Lei  
1909,24 Lei
2386,55 Lei