1
Продукти

Series 1200 Напълно автоматични машини за еспресо

2 напитки, Матовочерно, Сензорен дисплей EP1200/00

Отстраняване на неизправности

Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean

Има няколко причини, поради които вашата машина за еспресо Philips ви казва да премахнете накипа от машината след монтиране на филтъра AquaClean. Моля, вижте по-долу възможните решения.

Забележка: Важно е да се отбележи, че ако вече използвате воден филтър AquaClean, в определен момент все пак трябва да отстраните накипа от машината.

Пропусната навременна смяна на филтъра AquaClean

Когато иконката на филтъра AquaClean започне да мига в оранжево, това означава, че трябва да смените филтъра.

Докато мига, можете да смените филтъра, без да е необходимо първо да премахвате накипа от машината.

Ако не замените водния филтър AquaClean, оранжевата светлина след време ще изгасне. В този случай трябва първо да премахнете накипа от уреда, преди да го замените с нов воден филтър. Тъй като машината трябва да бъде почистена от варовик, преди да използвате филтъра AquaClean.

Филтърът AquaClean все още не е активиран

След като монтирате филтъра AquaClean и го активирате, светлинният индикатор AquaClean става син, за да потвърди, че водният филтър AquaClean е активен.

Ако светлинният индикатор AquaClean не е син, това означава, че филтърът не е активен и трябва да го монтирате и активирате. За да го направите, следвайте стъпките по-долу или гледайте нашето видео:

  1. Разклатете филтъра за около 5 секунди
  2. Потопете филтъра с горната част надолу в кана със студена вода, разклатете/натиснете го малко и изчакайте, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
  3. Сега филтърът е подготвен за употреба и може да бъде поставен във водния резервоар
  4. Поставете филтъра вертикално върху филтърната връзка във водния резервоар. Натиснете го до най-ниската възможна точка
  5. Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначението MAX и го поставете обратно в машината
  6. Натиснете и задръжте иконката на филтъра AquaClean за 3 секунди, докато светлинният индикатор не започне да мига
  7. Поставете съд под улея за изливане на гореща вода и натиснете Start. Машината ще отдели малко топла вода
  8. След това светлинният индикатор на филтъра AquaClean ще стане син, което означава, че водният филтър AquaClean е активиран

Тези решения не разрешават проблема? Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Play Pause

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 . Още по-малко

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now