1
Продукти

Series 1200 Напълно автоматични машини за еспресо

2 напитки, Матовочерно, Сензорен дисплей EP1200/00

Отстраняване на неизправности

Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината

За да регулирате настройките на мелачката на вашата машина за еспресо Philips Saeco, следвайте стъпките по-долу.

Забележка: За по-точни инструкции стъпка по стъпка проверете в ръководството за потребителя или посетете нашата страница Coffee Care.

Регулиране на настройките на мелачката

Можете да регулирате настройките на мелачката, като използвате бутона за настройка за смилане в контейнера за зърна. В зависимост от вашата машина може да се наложи да използвате ключа за регулиране (дръжката на лъжицата за предварително смляно кафе).

  1. Поставете чаша под улея за изливане на кафе.
  2. Натиснете бутона “Espresso”, за да приготвите кафе.
  3. Когато мелачката започне да смила, за машини, за които е необходим инструмент; трябва първо да поставите ключа за регулиране на мелачката върху копчето (вижте изображение 1), след което натиснете надолу копчето и го завъртете наляво или надясно. За машини, за които не е необходим инструмент, може да натиснете копчето надолу с ръка и да го завъртите наляво или надясно (вижте изображение 2).
  4. Завъртете го един прорез наляво или надясно, за да регулирате настройката. За обозначаване на настройката за смилане на машината ще има цифри или точки. По-малка точка = по-малък размер на частиците. По-малка цифра = по-малък размер на частиците
  5. Пригответе 2 – 3 чаши кафе, за да опитате разликата. SAS (Saeco адаптиране на сензора) трябва да направи подходящите корекции на времето, през което се върти мелачката, за да гарантира смилането на точното количество кафе за оптимална доза еспресо.
Регулиране на настройките за смилане на машина за еспресо Philips

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 , EP5311/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , HD8827/12 , EP5314/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP5363/10 , HD8650/09 , EP3363/10 , EP3362/00 , HD8925/09 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , SM5460/10 , HD8922/09 , HD8915/01 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD9712/11 , HD8968/01 , HD8858/01 , HD8975/01 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/09 , HD8911/09 , HD9712/01 , HD8965/01 , HD8919/59 , HD8917/09 , HD8914/09 , HD8651/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8821/09 , HD8662/09 , HD8643/09 , HD8862/09 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD8751/71 , HD8881/09 , HD8753/95 , HD8752/85 , HD8884/09 , HD8761/09 , HD8966/01 , HD8964/01 , HD8769/19 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8920/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8920/01 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8753/96 , HD8752/95 , HD8752/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 . Още по-малко

Не е ли това, което търсите?

Отговорихме ли на въпроса ви?

Ако не сме, свържете се с нас.

  Chat now