1
Продукти

EP4327/90 Philips 4300 Series Напълно автоматични машини за еспресо
Моля, имайте предвид, че продуктът ви може да се различава по цвят от тази снимка, но информацията за поддръжка е същата
Преглед на продукта

Philips 4300 Series Напълно автоматични машини за еспресо

EP4327/90

Не се засмуква вода от резервоара на моята машина

Когато не се засмуква вода от водния резервоар на вашата машина за еспресо Philips/Saeco, това се дължи на въздух в машината, който блокира подаването на вода. Проверете по-долу за решение на този проблем, както и за други вероятни причини и решения.

Водният резервоар не е напълно поставен

Възможно е водният резервоар да не е поставен правилно в машината, при което не се засмуква вода.

 • За машина за еспресо с воден резервоар в предната част на машината се уверете, че водният резервоар е натиснат докрай назад, за да се уверите, че е добре поставен.
 • За машина за еспресо с воден резервоар в горната част на машината се уверете, че в зоната под водния резервоара няма замърсявания, частици или кафени зърна.

Отстраняване на въздух

Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете въздуха от вашата машина за еспресо:

 1. Изключете машината
 2. Изпразнете резервоара за вода и свалете водния филтър AquaClean (или друг воден филтър)
 3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
 4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да се уверите, че филтърът е подготвен и правилно монтиран за употреба:

 1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
 2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
 3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
 4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
 5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Забележка: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.

Play Pause

Улеят за изливане на гореща вода е запушен (машини с Panarello/класическа приставка за разпенване на мляко)

Когато улеят за изливане на гореща вода е запушен, отстранете външната част на panarello/класическата приставка за разпенване на мляко и проверете дали улеят е запушен с варовик (бели частици в улея или около него).

Ако има натрупване на варовик, използвайте малко разтвор за премахване на накип, за да го отстраните.

Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4327/90 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4341/50 , EP1200/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2231/40 , EP3221/40 , EP3241/50 , EP3246/70 , EP5311/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5335/10 , EP5333/10 , HD8827/12 , EP5314/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP5363/10 , HD8650/09 , EP3363/10 , EP3362/00 , HD8925/09 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , SM5460/10 , HD8922/09 , HD8915/01 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD9712/11 , HD8968/01 , HD8858/01 , HD8975/01 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/09 , HD8911/09 , HD9712/01 , HD8965/01 , HD8919/59 , HD8917/09 , HD8914/09 , HD8651/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8821/09 , HD8662/09 , HD8643/09 , HD8862/09 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD8751/71 , HD8881/09 , HD8753/95 , HD8752/85 , HD8884/09 , HD8761/09 , HD8966/01 , HD8964/01 , HD8769/19 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8920/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8920/01 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8753/96 , HD8752/95 , HD8752/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите Щракнете тук, за да покажете по-малко номера на продукти

Регистрирайте продукта си
Регистрирайте продукта си

Следете покритието на гаранцията за вашия продукт

Получете право на паричен бонус, подаръци и специални предложения

Получете лесен достъп до поддръжката на продукти