Как да почистите от варовик
вашия уред за гладене с пара Philips

С времето вашият уред за гладене с пара ще започне да натрупва варовик – това се случва с всички електрически уреди, които използват вода. Колкото по-твърда е водата във вашата област, толкова по-бързо замърсяванията от варовик се оформят и втвърдяват, ако не се почистват. Без редовно почистване ще откриете, че варовикът се изтласква през гладещата повърхност под формата на бели/кафяви частици, а изходната пара на ютията ви не е оптимална. Задължително почиствайте редовно вашия уред за гладене с пара, за да осигурите неговата максимална ефеиктивност.

Почистване с изплакване

Автоматично почистване

Автоматично почистване на варовик

Почистване с изплакване

Почистване с изплакване на уреди за гладене с пара Philips

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме да се изпълнява всеки месец. 

Инструкции

Изключете уреда и го оставете да се охлади за поне 1 час.
Когато уредът е изстинал, разглобете стойката и маркуча за пара.
Преместете устройството в мивката. Изсипете цялото количество вода от резервоара за вода и от котела.
Напълнете резервоара с чиста вода и го поставете обратно. Изчакайте 10 секунди, докато водата достигне котела. Разклатете устройството и изсипете водата. Повторете няколко пъти за ефективно почистване на котлен камък.

Функция Easy Rinse

Почистване на уреди за гладене с пара Philips с функцията Easy Rinse

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме да се изпълнява всеки месец.

Инструкции

Изключете уреда и го оставете да се охлади за поне 1 час.
Преди да започнете почистването на котлен камък, се уверете, че нивото на водата в резервоара за вода е над минималното ниво.

Завъртете копчето за Easy Rinse в обратна на часовниковата стрелка посока, за да отключите, и бавно го извадете навън. Това ще освободи водата от котела.

Внимание: Водата от отвора за Easy Rinse може да е гореща след използване на пара. Оставете уреда да се охлади за поне 1 час.

След като водата е отцедена, натиснете копчето за Easy Rinse и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите.

Автоматично почистване

Почистване на уреди за гладене с пара Philips с функция за автоматично почистване

Почистването от варовик премахва варовика и нечистотиите във вътрешността на уреда за гладене с пара след продължителна употреба. Препоръчваме декалцирането да се изпълнява през две седмици.
 

Напълнете водния резервоар с вода. Натиснете и задръжте бутона за Auto Clean, за да активирате процеса. Никога не потапяйте главата на устройството за пара във вода.

Инструкции

Напълнете водния резервоар до максималното ниво. Дръжте главата на устройството за гладене на пара над мивката и включете устройството.

 

Внимание: Никога не потапяйте главата на устройството за пара във вода

Натиснете и задръжте бутона за Auto Clean за 1 секунда. Ще светне жълтият индикатор и почистващият процес ще започне.
Светлината ще покаже, когато процесът е завършил. Сега можете да изключите уреда. Избършете от всякакви останали водни и варовикови частици с кърпа.

Автоматично почистване на варовик

Не е необходимо почистването от варовик на уреди за гладене с пара, които разполагат с функция за автоматично почистване на варовик

Как работи Auto De-Calc с технологията PureSteam?


С нашата новаторска технология PureSteam нагревателят автоматично декалцира, докато генерира пара. Това предотвратява натрупване на котлен камък. Толкова е ефективна, че запазва парата силна с години* и няма нужда да се притеснявате за това.

Картинката е само с илюстрационни цели.

 

*Тествано според протоколите на IEC с твърда вода за 500 часа, за да симулира 10 години употреба.